Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Proiect P.U.Z- " Parcelare teren in vederea construirii de locuinte"

Detalii

Autor: APM Bihor,
Adăugat: 2013-04-25 09:42:04
Ultima actualizare: 2013-04-25 09:42:04

PROIECT

 privind

solicitarea de emitere a avizului de mediu înregistrat la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor cu nr. 1756/08.04.2013, în baza Certificatului de Urbanism nr.  325/14.02.2013, eliberat de Primaria Municipiului Oradea

  În urma parcurgerii etapei de încadrare conform H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe,  a consultării Comitetului Special Constituit în şedinţa din data de 23.04.2013, organizat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului  Bihor, a informării publicului prin anunţuri repetate şi în lipsa oricărui comentariu din partea acestuia,

                               AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BIHOR

decide că :

PLANUL URBANISTIC ZONAL-  " Parcelare teren in vederea construirii de locuinte"

Titular: MOTRESCU DRAGOS,cu domiciliul în municipiul Oradea, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 1, jud. Bihor;

Referitorla parcelarea unei suprafe?e de teren de 23984mp , situată în intravilanul municipiului Oradea, str. Nojoridului, nr. cad. 1775, jude?ul Bihor; 

Suprafaţa totală a terenului propus este de 23984mp, fiind proprietatea  beneficiarului.

Care propune:

- parcelarea terenului pentru realizarea de parcele individuale cu suprafete de max.600mp, în vederea construirii de locuin?e unifamiliale;

- regim maxim de inaltime propus: D+P+E(M);

- bilanţ teritorial propus: - POT  35%, CUT 0,80% - utilităţile: alimentarea cu energie electrică se va asigura prin racordare la reţeaua existentă, alimentarea  cu apă  va fi asigurată din re?eaua municipiului iar pentru  evacuarea apelor uzate menajere se vor realiza bazine vidanjabile până la extinderea re?elelor publice de canalizare.

      Nu necesita evaluare de mediu , deoarece implementarea planului nu propune activităţi cu impact semnificativ asupra mediului şi nu prezintă risc pentru sănătatea populaţiei.

      Planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

 Prezenta decizie poate face obiectul unei acţiuni în justiţie în baza Legii contenciosului administrativ nr, 554/2004, modificată şi completata prin legea 262/2007.

Prezenta decizie se poate utiliza numai în vederea adoptării planului de către autoritatea administraţiei publice  competente.

Pentru obţinerea autorizaţiei de construire se va urma procedura de reglementare conform Ord.MMP nr.135/2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare  a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private.

 

 

Director executiv:

ing. Sanda MERCEA

                                                                                        

 

 

 

                                                                 SAA A:

                                                                        ing. Nelu Nistor

 

                                                                                                                                                                                                          Întocmit SAAA:

Ing. Alina PODILĂ                   


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.