Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Proiect-Decizie PUZ ''Umplere si reconstructie ecologica amplasament Batal – Celula 1 si 2 Suplac “

Detalii

Autor: APM Bihor,
Adăugat: 2013-11-14 15:58:56
Ultima actualizare: 2013-11-14 15:58:56

                                                                  DECIZIE

                                                        Nr.       din            .2013

            privind  solicitarea  de  eliberare  a  avizului  de  mediu ,  înregistrată  la  APM 

     Bihor  cu  nr. 14486 /28.10.2013, in baza Certificatului de Urbanism nr. 53 /11.03.2013,

     eliberat de Consiliul Judetean Bihor,

       În  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrare  conform  HG 1076 / 2004  privind  stabilirea  procedurii  de  realizare  a  evaluării de mediu pentru planuri si programe,  a  consultării  Comitetului  Special  Constituit  în  şedinţa  din  data  de 13.11.2013  organizată  la  sediul  APM  Bihor, a informarii publicului prin anunturi repetate  şi  în  lipsa  oricărui  comentariu  din  partea  acestuia , 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BIHOR

decide

“PUZ –  Umplere si reconstructie ecologica amplasament Batal – Celula 1 si 2 Suplac , judetul Bihor  “

Amplasat –  localitatea Suplacu de Barcau, comuna Suplacu de Barcau , nr. cad. ,9, CF 50304 , jud. Bihor.

Titular:  S.C. OMV PETROM S.A.  ,Bucuresti , str. Coralilor  , nr. 22 Cladirea Petrom City , jud. Bihor.

Referitor Umplere si reconstructie ecologica amplasament Batal – Celula 1 si 2 Suplac , jud. Bihor.

Care propune;

    Suprafata zonei studiate : 77813 mp .Suprafata terenului studiat : 44.728 mp .

    Celulele 1 si 2 sunt situate in extravilanul comunei Suplacu de Barcau.Celulele sunt

    golite  de slamul petrolier si au in componenta dig de retentie si santuri de garda.

    POT existent -. 0%, CUT existent - 0.

    Colectarea deseurilor se va face selectiv, in europubele.

    Procesul nu necesita alimentare cu apa/ canalizare.

   Nu  necesită  evaluare  de  mediu , terenul studiat este amplasat in afara ariilor naturale protejate si nu se identifica efect semnificativ advers asupra zonei de amplasare a planului ca urmare a adoptarii acestuia.

Planul   urmează   a  fi  supus  procedurii  de  adoptare  fără  aviz  de  mediu.

              Prezenta  decizie  poate  face  obiectul  unei  acţiuni în  justiţie  în  baza Legii  conteciosului  administrativ   nr. 554 / 2004, cu modificari si completari ulterioare.

              Director Executiv

         Dr. ing. Ovidiu DĂESCU

                                                                               p. Serviciu Avize,Acorduri,Autorizatii

                                                                                      ing.Felicia ENACHE

Serviciul Avize,Acorduri,Autorizatii

Intocmit : ing. Mihaela CRACIUN    


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.