Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Proiect-Decizie PUZ“ Intoducere teren in intravilan pentru complex hotelier si de agrement”

Detalii

Autor: APM Bihor,
Adăugat: 2014-04-17 14:28:15
Ultima actualizare: 2014-04-17 14:28:15

PROIECT  DECIZIE

                                                         

             nr.    din    04.2014

                                                                                    

privind solicitarea  de  eliberare  a  avizului  de  mediu,  înregistrată  la  APM  Bihor  cu  nr. 4471/31.03.2014,

       În  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrare  conform  HG 1076 / 2004  privind  stabilirea  procedurii  de  realizare  a  evaluării de mediu pentru planuri şi programe, a  consultării  Comitetului  Special  Constituit  în  şedinţa  din  data  de  16.04.2014  organizată  la  sediul  APM  Bihor, a informării publicului prin anunţuri repetate  şi  în  lipsa  oricărui  comentariu  din  partea  publicului,  în baza Certificatului de urbanism nr. 59/18.03.2014 emis de Consiliul Judetean Bihor.

 

Agenţia   pentru   Protecţia   Mediului   Bihor  decide că:

                                                             

Plan  Urbanistic Zonal P.U.Z.– “ Intoducere teren in intravilan pentru complex hotelier si de agrement”  

Amplasament: Comuna Ineu, Sat Ineu  – extravilan nr. cad 50877,judeţul Bihor

Titular : SC BRAND SERV SRL  , cu sediul in Com. Ineu , Sat Ineu, nr.99

referitor la o suprafaţă de teren de 19878,00 mp,

care  propune

  • Introducerea terenului in intravilan si construirea unui complex hotelier si de agrement , amenajare parcare pentru 50 locuri pentru masini.Regim de inaltime propus  D+P+E+M.
  • Bilant teritorial: S totală = 19878,00 mp, POT = 30% si CUT = 0,8, spatii verzi asigurate   minim 20%.

  Asigurarea utilităţilor :

  • Alimentarea cu apă  in scop potabil  si igienico sanitar se va realiza dintr-un foraj ;
  • Apele uzate  menajere vor fi evacuate in bazin vidanjabil ;
  • Asigurarea  confortului termic – prin cetrala termica proprie.;
  • Alimentarea cu energie electrică – de la reteaua locala.

 

nu  necesită  evaluare  de  mediu , implementarea planului nu propune activităţi cu impact  semnificativ  asupra  mediului  şi  nu  prezintărisc pentru sănătatea populaţiei. 

 Planul   urmează   a  fi  supus  procedurii  de  adoptare  fără  aviz  de  mediu.

              Prezenta  decizie  poate  face  obiectul  unei  acţiuni în  justiţie  în  baza Legii  conteciosului  administrativ   nr. 554 / 2004, cu modificari si completari ulterioare.

                                  

                          p. Director Executiv

            Sanda Daniela MERCEA                 


                                                               Şef  SAAA
                                                                                           

                                                            ing. Enache Felicia

Consilier SAAA

Ing. Mădălina BOROS


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.