Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Proiect -Decizie PUZ "Construire biserica Ortodoxa, in sat. Fizis, comuna Finis"

Detalii

Autor: APM Bihor,
Adăugat: 2013-09-13 09:59:54
Ultima actualizare: 2013-09-13 09:59:54

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

PROIECT

   Privind  solicitarea de emitere a avizului de mediu înregistrat la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor cu nr. 11908/02.09.2013, în baza Certificatului de Urbanism nr.9/27.06.2013 eliberat de Comuna Finis.

         În urma parcurgerii etapei de încadrare conform H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe,  a consultării Comitetului Special Constituit în şedinţa din data de 11.09.2013, organizat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului  Bihor, a informării publicului prin anunţuri repetate şi în lipsa oricărui comentariu din partea acestuia,

                               AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BIHOR

decide că :

PLANUL URBANISTIC ZONAL – Construire biserica Ortodoxa, in sat. Fizis, comuna Finis"

Titular: Parohia Ortodoxa Romana Ioanis-filiala Fizis, cu  sediul în sat. Fizis, judeţul Bihor

Referitorla un teren cu suprafaţa de 364mp, nr. cad. 50559, situat în localitatea Fizis, jud. Bihor;

Care propune:

- construire biserica ortodoxa

- bilanţ teritorial propus: teren in suprafata de 364mp,   POT max 55 %, CUT max 0,6%

- utilităţile :alimentarea cu energie electrică se va asigura prin racordare la reţeaua  aeriană existentă;alimentarea cu apa se va realiza de la reteaua existenta,canalizarea - se va amenaja bazin vidanjabil, pana la extinderea canalizarii de la localitate;

  - terenul propus pentru realizarea proiectului nu este situat în arie protejată sau Sit Natura 2000 şi este proprietatea beneficiarilor ;

 - se vor respecta prevederile avizelor obinute in aceasta faza si depuse la dosar;

  Nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitării de emitere a Planului Urbanistic Zonal.

 Nu necesita evaluare de mediu , deoarece implementarea planului nu propune activităţi cu impact semnificativ asupra mediului şi nu prezintă risc pentru sănătatea populaţiei.

Planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

 Prezenta decizie poate face obiectul unei acţiuni în justiţie în baza Legii contenciosului administrativ nr, 554/2004, modificată şi completata prin legea 262/2007.

Prezenta decizie se poate utiliza numai în vederea adoptării planului de către autoritatea administraţiei publice  competente.

Pentru obţinerea autorizaţiei de construire se va urma procedura de reglementare conform Ord.MMP nr.135/2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare  a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private.

 

      

 

DIRECTOR EXECUTIV                                                             

Dr. Ovidiu DAESCU                        

                                                                                                       

                                                                              Şef SAAA

Ing. Nelu NISTOR

 

Intocmit SAAA

 Ing. Alina PODILĂ

 

       


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.