Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Proiect - Decizie PUZ ''Amplasare statie fixa de telefonie mobila si alimentare cu energie electrica, oras Sacuieni, judetul Bihor "

Detalii

Autor: APM Bihor,
Adăugat: 2014-04-03 12:12:14
Ultima actualizare: 2014-04-03 12:12:14

DECIZIA  ETAPEI DE INCADRARE

 

PROIECT

                                                            privind

solicitarea de emitere a avizului de mediu înregistrat la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor cu nr. 3904/10.03.2014, în baza Certificatului de Urbanism nr. 4 din 14.02.2014 eliberat de Consiliul Judetean Bihor.

În urma parcurgerii etapei de încadrare conform H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe,  a consultării Comitetului Special Constituit în şedinţa din data de 02.04.2014, organizat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului  Bihor, a informării publicului prin anunţuri repetate şi în lipsa oricărui comentariu din partea acestuia,

                               AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BIHOR

decide că :

PLANUL URBANISTIC ZONAL –  Amplasare statie fixa de telefonie mobila si alimentare cu energie electrica, oras Sacuieni, judetul Bihor "

Titular:SC ORANGE ROMANIA SA ,  cu  sediul in  Bucuresti, sector 1, bdul. Lascar Catargiu, nr. 51-53

Referitorla un teren cu suprafaţa de 100 mp cu  numar cadastral 52107,  situat în localitatea Sacuieni, extravilan, judetul Bihor.

Care propune:

- Amplasare statie fixa de telefonie mobila si alimentare cu energie electrica, oras Sacuieni, judetul Bihor  ;

- constructia va ocupa o suprafata de 22,8 mp;  

- bilanţ teritorial propus: POT 22,8 %, CUT 0,22 % ;

 

 

- utilităţile: alimentarea cu energie electrică se va asigura prin racordare la reţeaua  existentă  ;

  - terenul propus pentru realizarea proiectului este situat in sit Natura 2000, ROSCI0021 Campia Ierului, care nu este atribuit in custodie, administrarea acestui Sit se realizeaza  de catre APM Bihor;

- APM Bihor a dat aviz favorabil pentru realizarea acestui proiect cu respectarea urmatoarelor conditii:

 • Se va respecta suprafata inclusa in plan, cu privire la zona construita, aceasta fiind de 22.80 mp.
 • Nu se vor face gropi de împrumut în sit.
 • Se vor utiliza drumurilor de acces existente.
 • Nu se vor depozita materiale de constructie decat pe suprafata amplasamentului si nu pe alte suprafete din sit.
 • Deseurile ce vor rezulta in urma lucrarilor de constructii – montaj se vor depozita in saci ecologici si se vor transporta in locuri special amenajate.
 • Colectarea si evacuarea periodica a deseurilor si reziduurilor de orice fel.
  • Se va realiza o supraveghere atenta a utilajelor, astfel incat sa nu existe scurgeri de uleiuri sau alte materiale poluante care ar putea sa polueze solul.
  • Personalul implicat in realizarea lucrarilor va fi informat in privinta Sitului Natura 2000 si a restrictionarilor ce se impun.   
  • La aparitia oricaror evenimente neprevazute se vor anunta autoritatile de mediu/custodele ariei natural protejate.

 

 

Motivele care au stat la baza deciziei de emitere  a avizului favorabil cu condiţii sunt următoarele:

 

 • Realizarea investitiei nu conduce la fragmentarea sau deteriorarea habitatelor de importanta comunitara;
 • Suprafata propusa pentru constructie este una redusa iar impactul asupra biodiversitatii nu este unul semnificativ;
 • Nu sunt prezente specii sau habitate comunitare pe amplasament.

 

 Nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitării de emitere a Planului Urbanistic Zonal.

   Nu necesita evaluare de mediu , deoarece implementarea planului nu propune activităţi cu impact semnificativ asupra mediului şi nu prezintă risc pentru sănătatea populaţiei.

Planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

 

 

 

Prezenta decizie poate face obiectul unei acţiuni în justiţie în baza Legii contenciosului administrativ nr, 554/2004, modificată şi completata prin legea 262/2007.

Prezenta decizie se poate utiliza numai în vederea adoptării planului de către autoritatea administraţiei publice  competente.

Pentru obţinerea autorizaţiei de construire se va urma procedura de reglementare conform Ord.MMP nr.135/2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare  a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private.

 

      

 

p. DIRECTOR EXECUTIV                                                              

Ing. Sanda Daniela MERCEA                       

                                                                                                       

                                                                         

                                     Şef SAAA

                                                                                    ing.Felicia ENACHE

 

Întocmit

Ing. Alina PODILĂ


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.