Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Proiect-Decizia etapei de incadrare pentru “Regularizare Valea Izbandis ”

Detalii

Autor: APM Bihor,
Adăugat: 2014-05-30 13:27:33
Ultima actualizare: 2014-05-30 13:27:33
                                 PROIECT  DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE                                                        Nr.   din         .2014

 

       Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de Primaria Comunei Suncuius reprezentata prin Brindas Florin Viorel ,cu sediul  in Comuna Suncuius , Sat Suncuius, str.Aurel Vlaicu, nr.439, judetul Bihor, pentru proiectul "“Regularizare Valea Izbandis ” propus a fi amplasat în Comuna Suncuius , Sat. Suncuius,jud. Bihor ,   înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor cu nr.13711 /08.10.2013, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si a Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

    AGENŢIA  PENTRU   PROTECŢIA   MEDIULUI   BIHOR

decide,

 

      urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 28.05.2014, cu proiectul  “Regularizare Valea Izbandis ” propus a fi amplasat în Comuna Suncuius , Sat. Suncuius,jud. Bihor,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului  si  se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

   I.  Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

    - proiectul intră sub incidenţa <LLNK 12009   445 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa nr. 2, lapct. 10.Proiecte de infrastructura lit. f)lucrari impotriva inundatiilor;  

 

         Prin proiect se propune :

-amenajarea albiei cu deschidere de 4, 0 m si ziduri de piatra , pe fundatie din beton , cu inaltimea H= 2,0 m pe o lungime de 838,0 m.

- amenajarea albiei cu deschidere de 5, 0 m si si protectie mal cu taluz inclinat 2:1, din pereu de piatra de 30 cm grosime pe grinda de fundare , pe lungimea de 642,0 m;

- realizarea a trei poduri publice , din elemente prefabricate;

- realizarea a 7 podete individuale, din elemente prefabricate , care sa asigure accesul in curtile localnicilor. Elementele tehnice ale fiecarui podet din beton sunt: L= 6,0 m, lumina podetului= 4,0 m, ;

-cinci caderi de stabilizare a talvegului, realizate din beton, cu cadre de 0,5 m, alcatuite din prag deversor si disipator de energie cu lungimea de 6,0 m, avand la capatul aval o grinda de incastrare de 1 m grosime.;

-realizarea unei balustrade , de-a lungul drumului, pe marginea traseului albiei amenajate;

- Lucrarile se vor executa din aval spre amonte si se vor derula in urmatoarea succesiune:desfacerea vechilor poduri si refacerea acestora, corectarea torentilor, realizarea lucrarilor din lungul albiei.Lucrarile vor fi executate mecanizat , iar unde utilajele nu vor putea patrunde in albie se vor realiza manual.

-  pe perioada mediatizării proiectului nu au existat observaţii/contestaţii ale publicului la proiectul deciziei etapei de încadrare.

S-au realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analizarea listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT  în  şedinta din data de  28.05.2014 la sediul  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor.

In  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului           potenţial,  s-a  stabilit că realizarea acestuia nu va  avea  un impact semnificativ asupra  mediului  .

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

    a) proiectul propus intră sub incidenţa <LLNK 12007    57180 302  28 57>art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul  se afla situat in Sit Natura 2000-ROSCI0062 Defileul Crisului Repede-Padurea Craiului si in ROSPA0115 Defileul Crisului Repede-Valea Iadului.

b) din analiza documentaţiei depuse, a verificării în teren a amplasamentului propus şi a completării listei de control pentru etapa de încadrare din cadrul procedurii de evaluare adecvată, în conformitate cu Ordinul  MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private,Ordinul nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar şi  Legea nr. 49/07.04. 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice ,a rezultat că proiectul propus poate avea impact potenţial negativ semnificativ asupra integrităţii ariilor naturale protejate şi asupra obiectivelor de conservareale acesteia.

c) proiectul propus poate implica utilizarea, stocarea, transportul, manipularea sau producerea de substanţe sau materiale care ar putea afecta speciile şi/sau habitatele de interes comunitar pentru care ariile naturale protejate de interes comunitar au fost desemnate;

d) proiectul propus poate implica producerea de deşeuri solide în timpul construcţiei/funcţionării, care ar putea afecta speciile şi/sau habitatele de interes comunitar pentru care ariile naturale protejate de interes comunitar au fost desemnate;

e) pe amplasamentul proiectului şi în imediata apropiere a acestuia există specii şi/sau habitate de interes comunitar ce pot fi afectate de implementarea acestuia;

f) proiectul propus poate provoca o deteriorare semnificativă sau o pierdere totală a unor habitate naturale de interes comunitar şi poate duce la izolarea reproductivă a speciilor de interes comunitar sau a speciilor tipice care intră în compoziţia habitatelor de interes comunitar;

g)proiectul include actiuni de constructie, functionare care sa duca la modificari fizice in aria naturala protejata de interes comunitar( topografie , utilizarea terenului, modificari ale cursurilor de rauri)

 - detine Aviz  nr. SIE035/29.04.2014 emis de CAPDD Bihor, custodele ariei naturale protejate Sit Natura 2000-ROSCI0062 Defileul Crisului Repede-Padurea Craiului si  ROSPA0115 Defileul Crisului Repede-Valea Iadului, aviz conform caruia proiectul are un impact negativ semnificativ asupre speciilor si habitatelor pentru care a fost desemnat situl Natura 2000ROSCI0062 Defileul Crisului Repede-Padurea Craiului, cu preponderenta  in portiunea din amonte a Vaii Izbandis, considerand ca  amenajarea hidrotehnica propusa ar duce lamodificari substantiale in regimul de scurgere al vaii si ar avea efecte negative semnificative asupra regimului hidric al Izbucului Izbandis si in subsidiar asupra intregului sistem carstic.

 

 In urma  parcurgerii etapei de incadrare in procedurile de evaluare a impactului asupra mediului si ale evaluarii adecvate  , in urma completarii listei de control pentru etapa de incadrare pe evaluare adecvata si in baza avizului nr. SIE035/29.04.2014 emis de CAPDD Bihor, custodele ariei naturale protejate Sit Natura 2000-ROSCI0062 Defileul Crisului Repede-Padurea Craiului si  ROSPA0115 Defileul Crisului Repede-Valea Iadului, APM Bihor decide :

  • Efectuarea evaluarii adecvate deoarece proiectul ar putea afecta in mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar.

 

      Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

                                    Director executiv,

                           Ing. Sanda Daniela MERCEA

                                                                                             Şef  Serviciu A,A,A

                                                                                               ing. Enache Felicia

Consilier SAAA

Ing. Mădălina BOROS 


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.