Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru "Mărirea capacităţii de pretratare şi coincinerare deşeuri „ECOREC 2.0”

Detalii

Autor: APM Bihor,
Adăugat: 2013-10-10 15:32:07
Ultima actualizare: 2013-10-10 15:32:07

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 

Nr.  din

 

                         Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de S.C. HOLCIM (ROMANIA ) S.A, cu sediu social in Bucuresti,Calea Floreasca, nr.169/A

Cladirea B,et.7,sector 1, înregistrată la APM Bihor, cu nr. 13133/ 25.09.2013, în baza Hotărârii Guvernului nr.445 / 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BIHOR

decide

  ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 09.10.2013 că proiectul MARIREA CAPACITATII DE PRETRATARE SI COINCINERARE DESEURI „ECOREC 2.0”,propus a fi amplasat  in loc. Alesd , satul TETCHEA, comuna TETCHEA , str.Cimentului , nr.1 ,nr.cad.50025 si 51060,judetul Bihor

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

- intre 46o23'48" si 47o35'21" latitudine nordica;

- intre 21o26'06" si 22o48'39" longitudine estica.

     nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi a evaluării adecvate.

  Justificarea prezentei decizii:

    I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445 / 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în  Anexa 2,   punctul 10, lit a) proiecte de dezvoltare a unitatilor / zonelor industriale si  punctul 13, lit a) orice modificare sau extindere, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului

Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

 Conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 3 / 20.03.2013 emis de Primaria comunei Tetchea se certifica regimul juridic al terenului : situat intravilan sat Tetchea, cu drept de proprietate – SC HOLCIM ROMANIA SA conform extras CF nr. 51060 si 50025 si regimul economic: folosinta actuala – curti, constructii, drum, cai ferate si neproductiv. Destinatia – zona functionala I, zona pentru activitati de productie, subzona viitoarelorobiective de productie si de servicii pentru industrie.

 

 

 

SUPRAFATA TEREN faza 1

12.000

mp

ARIA CONSTRUITA

3.772

mp

Hala de productie si depozitare

2 containere metalice , 2 x 90 mp.                     

2.784

mp

Suprafata spatii verzi amenajate

2.740

mp

Suprafete platforme si drumuri de acces:                               

7.213                          mp

POT maxim admis

50 %

mp

CUT maxim admis

10%

mp

 

 

 

 

 

 

Vecinatatile noii investitii :

- N: hala de productie- moara de faina, la cca 30m, P, GRF II

- V: terenuri libere de constructie, cale ferata uzinala la cca 10m

- E: platforme betonate si cladire actionare benzi transportoare materii prime, la cca

70m- moara de faina, P, GRF II

- S: terenuri libere de constructie

Se respecta distantele de siguranta fata de vecinatati (minimum 6m intre constructii

 • cu GRF II, respectiv 10m intre constructii

Hala de productie cu regim de inaltime P:

 • Arie construită (Ac) 2.784 mp
 • Arie desfăşurată(Ad): 3.170 mp
 • Proiectul propus de Ecorec 2.0. are in vedere marirea capacitatii de prelucrarea mecanicaa deseurilor (periculoase si nepericuloase), prin maruntire, tocare mecanica, in vedereacoincinerarii/coprocesarii in cuptorul de clinker pentru fabricarea cimentului in cadrul SCHolcim (Romania) Ciment Alesd SA.

Constructia propusa cu destinatia hala depozitare si productie (tocare si

preomogenizare deseuri), va avea o organizare functionala corespunzatoare, in care vor fi distinse urmatoarele zone principale:

- zona de descarcare deseuri :333,47mp;

- zone de depozitare deseuri ; 939,48 mp;

- zona de procesare- alimentare tocatoare:360,16 mp;

- zona de productie - tocare, preomogenizare deseuri: 779,14 mp;

- camera electrica:

 In cadrul incintei se mai propun alte constructii si amenajari: siloz deseuri tocate,

cabina poarta, 2 containere metalice pt birouri si laboratoare; respectiv pt cantina (sala de mese), vestiar si grupuri sanitare), gospodarie de apa (rezervor de apa pentru incendiu si statie de pompare)

Tipurile de deseuri rezultate in urma procesului de colectarea,stocare temporara si

prelucrare mecanica (maruntire) a deseurilor nepericuloase si periculoase in vederea coprocesarii / co-incinerarii in cuptorul de clincher pentru fabricarea cimentului in cadrul SC HOLCIM (Romania) SA CIMENT ALESD sunt cele autorizate conform Autorizatiei

integrate de mediu nr.92-NV6din 30.10.2007 Rev in 12.11.2012.

 Capacitatea proiectata a instalatiei de prelucrare mecanica (tocare) a  deseurilor este de 50.000 tone/an.

Cantitatea de deseuri ce vor fi procesate este strict dependenta de probele

tehnologice care vor stabili compozitia sarjelor de deseuri ce urmeaza a fi procesate si de

contractele pe preluare a deseurilor ce sunt sau vor fi incheiate cu firmele generatoare de

deseuri.

Instalatia de concasare si alimentare a SRF-ului va fi proiectata pentru o capacitate anuala

de 110000 tone si se va realiza intr-o hala nou construita in care se va reloca linia

exisenta in ECOVALOR si in plus va fi amplasata inca o linie similara cu cea existenta. 

Alimentare cu apa:

Investitia, ce se va realiza va fi racordata la toate utilitatile existente in prezent pe platforma ( apa, energie electrica, ). Pe amplasament se foloseste apa in scop potabil, si in scop P.S.I., conformconsumului de apa prevazut prin Autorizatia de gospodarire a apelor nr.59/03.10.2007,revizuita in 22.06.2012.

Alimentarea cu apă în scop potabil ,inclusiv in perioada de organizare de santier este

asigurata de la reteaua de apa apartinand SC HOLCIM (România) S.A., prin intermediul

instalatiei de ozonizare, in baza contractului incheiat cu SC Laguna SA;

Alimentarea cu apă în scop igienico – sanitar se asigură de S.C. Holcim (România) S.A..

Sursa de apa este panza freatica a raului Crisul Repede, printr-un dren de captare cu L =

1500 m, amplasat pe malul stang, in exterioruk acumularii Lugas, la 55 m de axa digului.

Nu se utilizeaza apa in procesul tehnologic.

Apa industriala din reteaua de apa industriala a platformei la debitul existent asigura

necesarul functionarii noii investitii fara nici o suplimentare .

Necesarul de apa pt stingerea si limitarea incendiilor va fi asigurat din gospodaria de

apa proiectata in incinta.

Surse de apa:

- rezervor de apa proiectat, in incinta ECOREC 2.0, din beton armat, suprateran,

V=750mc, va asigura rezerva de apa intangibila, necesara pentru functionarea instalatiilor

de limitare si stingere a incendiilor proiectate in hala noua.

- panza freatica a raului Crisul Repede, printr-un dren de captare cu L = 1,5 km si

Dn = 500 - 600 mm cu 21 camine de vizitare, amplasat pe malul stang, in exteriorul

acumularii Lugas, la 55 m de axul digului.

- castel de apa cu volumul V = 2000 mc, inaltime 32m, cu doua compartimente din

care unul cu V = 80 mc pentru apa potabila si al doilea cu V=1920 mc pt apa tehnologica.

Rezerva de apa intangibila pt incendiu este de 600mc, cf. autorizatiei de Gospodarie a

Apelor nr. 59, revizuita 22.06.2012. Debitul suplimentar acceptat pentru refacerea rezervei

de incendiu din sursa: 65,3 l/s

Presiunea de apa pe reteaua de hidranti exteriori (existenta + extindere proiectata)

este suplimentata cu o pompa amplasata in statia de pompare Holcim, amplasata langa

“mori ciment”. Q=144mc/h=40l/s, H=4,8bar

Alimentarea cu apa potabila pe perioada de organizare de santier se va asigura din surse

externe: apa imbuteliata.

Evacuarea apelor uzate:

 • Apele uzate menajere si apele pluvial de pe platform vor fi evacuate in statia de epurare a SC HOLCIM ROMANIA SA

Incalzirea spatiului administrative si laboratoare se va realize cu radiatoare electrice.

Emisiile de poluanti atmosferici emisiidin investitia noua se incadreaza in aceleasi

niveluri si prezinta sisteme de fitrare, ca si cele autorizate in Autorizatiei integrate de

mediu nr.92-NV6din 30.10.2007 Rev in 12.11.2012.

Instalatia de exhaustare in hala de tocare compusa din:

- tubulatura de colectare

- filtru cu saci tip V6S – BF 1 – 1 buc

 • In faza de constructie vor rezulta deseuri inerte. Acestea vor fi eliminate in baza

contractului de prestari servicii incheiat. De la personalul muncitor angajat pentru lucrarile

de constructie vor rezulta deseuri menajere care vor fi preluate prin intermediul societatii

de salubritate S.C. SALUBRI S.A. Alesd care preia si restul deseurilor menajere de

 • amplasament.
 • Proiectul prevede masuri de reducere a impactului asupra mediului prin utilizarea unei tehnologii de ultima ora in ceea ce priveste protectia mediului
 • Lucrarile de constructie vor fi efectuate de firme specializate si autorizate.
 • Realizarea investiţiei nu va avea un impact semnificativ asupra mediului în faza de  exploatare, deoarece se face amenajare de constructie, impactul asupra mediului fiind redus.

LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI IN ZONA AFECTATA

DE EXECUTIA INVESTITIEI

Pe perioada efectuarii investiei se vor produce modificari structurale ale profilului

de sol datorate fundatiei necesare noii investiti.Se vor lua o serie de masuri pentru

protectia solului si subsolului, in vederea diminueaza impactul, cum ar fi:

- utilizarea la maximum a traseelor drumurilor de acces existente pentru

aprovizionare;

- utilizarea unor tehnologii avansate de construire;

- deseurile generate, de tip menajer si industrial (de productie), din categoria;

inerte si nepericuloase (din constructii) si cu continut de subtante periculoase,

de tipul: scapari accidentale de hidrocarburi de la motoarele mijloacelor de

trasport vor fi gestionate de constructor, se vor depozita selectiv pe suprafete

special amenajate in pubele distincte.

Dupa finalizarea proiectului de modernizare linie macinare deseuri se vor lua

toate masurile necesare refacerii zonei adiacente. Acest lucru va presupune

 • curatirea zonei de eventualele resturi din activitatea de constructie.
 • Accesul la unitatea industriala analizata se poate face atat feroviar, fiind deservita in
 • acest sens de gara Alesd, cat si rutier, printr-o derivatie din DN 1 (E60), respectiv DJ 764
 • Alesd- Astileu-Zece Hotare.
 • Nu se vor modifica caile de acces interioare existente pe amplasament.
 • Drumurile interioare pentru obiectivul proiectat sunt racordate la DN 1 (E60),
 • respectiv DJ 764 DN3 printr-un racord de intrare/iesire in incinta, circulatia in interior

nesuferind modificari .

 Pentru realizarea noii investitii se va prevedea obligatoriu si realiza in (in apropierea

obiectivului) a unei organizari de santier care trebuie sa cuprinda :

– caile de acces;

– unelte, scule, dispozitive, utilaje si mijloace necesare ;

– sursele de energie: alimentarea cu energie electrica se realizeaza din reteaua

de medie tensiune aflata in zona prin intermediul unui post de transformare de

630 KVA, amplasat in incinta. Puterea ceruta pentru asigurarea desfasurarii in

bune conditii a procesului tehnologic este de 260 kW.

– vestiare , apa potabila – apa imbuteliata din sursa externa, grup sanitar – se vor

folosi cele de pe amplasament;

– grafice de executie a lucrarilor vor fi realizate conform Legii nr. 50/1991,

republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

– organizarea spatiilor necesare depozitarii temporare a materialelor, masurile

specifice pentru conservare pe timpul depozitarii si evitarii degradarilor;

– masuri specifice privind protectia si securitatea muncii, precum si de prevenire si

stingere a incendiilor, decurgand din natura operatiilor si tehnologiilor de

constructie cuprinse in documentatia de executie a obiectivului;

– masuri de protectia vecinatatilor (transmitere de vibratii si socuri puternice,

degajari mari de praf, asigurarea acceselor necesare).

 

S-au realizat:

 • Verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT în şedinţa din data 09.10.2013 la sediul AP.M.Bihor.
 • În  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial,  s-a  stabilit că realizarea acestuia  implică  un impact redus asupra calităţii factorilor de mediu.
 • Suprafata de teren ocupata de noua investitie este de 12.000 mp.
 • Amplasamentul proiectului propus nu se află situat în sit Natura 2000 sau arie protejata
 • Nu au fost formulate observaţii din partea publicului  în urma mediatizării depunerii solicitării  de  emitere  a  acordului  de  mediu  pentru  proiect,  conform  legislaţiei  specifice  în  vigoare.   

Condiţiile de realizare a proiectului:

 • Se vor respecta prevederile cuprinse in documentaţia tehnică, inclusiv cele privitoare la organizarea de santier, managementul deseurilor si cu refacerea mediului, depusă spre avizare la A.P.M. Bihor.
 • Se vor respecta prevederile ORD nr. 536 din 23 iunie 1997 (*actualizat*),pentru aprobarea Normelor de igiena şi a recomandărilor privind mediul de viaţa al populaţiei cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Se vor respecta  prevederile Certificatului de Urbanismnr. 3 / 20.03.2013 emisa de Primaria comunei Tetchea, precum si precizarile si recomandarile din avizele solicitate prin certificatul de urbanism;
 • Titularul de proiect va informa Agentia pentru  Protectia  Mediului  Bihor in termenul cel mai scurt despre orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc.) si orice incident sau accident care afecteaza semnificativ mediul.
 • La finalizarea proiectului, titularul este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare conform art.49 din Ordinul M.M.P. nr. 135 / 2010, să solicite şi să obţină autorizaţia de mediu conform Ordinului M. M.D.D. nr. 1798 din 2007pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 • Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

                                                          Director Executiv

Constantin Daescu

 

 

                                                                                         Sef SAAA

                                                                                   Ing. Nelu Nistor                                                                                                     

Intocmit

Ing. Ileana Cristea

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.