Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru “Amplasare statie transbordare (autogara) – B-dul Decebal intersectie cu Calea Aradului”

Detalii

Autor: APM Bihor,
Adăugat: 2014-02-20 14:52:45
Ultima actualizare: 2014-02-20 14:54:25

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

 

Nr.     din         

 

     Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de  SC OTL SA ORADEA cu sediul în municipiul Oradea  Str. Atelierelor nr. 12, judeţul Bihor,  înregistrată la APM Bihor cu nr. 14.807/05.11.2013, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

 

                AGENŢIA  PENTRU   PROTECŢIA   MEDIULUI   BIHOR

decide,

 

ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 19.02.2014 ca proiectul “Amplasare statie transbordare (autogara) – B-dul Decebal intersectie cu Calea Aradului”, propus a fi amplasata in municipiul Oradea pe B-dul Decebal nr. cad. 167022 – Jud. Bihor,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

 

Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 

a)  proiectul se încadrează în prevederileH.G. nr. 445/2009  anexa 2, punctul 10 lit. „b”– proiecte de dezvoltare urbana, inclusive constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto.

b)  s-au realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT  în  şedinta din data de  19.02.2014  la sediul  APM Bihor.

c) activitatea va  avea  un  impact  redus  asupra  factorilor  de  mediu  sol,  subsol,  vegetaţie  şi   

faună,  întrucât:     

- accesul la zona autogarii se va realiza din B-dul Decebal sau din Calea Aradului;

- amplasamentul proiectului propus nu se afla situat in arie protejata/sit Natura 2000 sau in vecinatatea acestora;

- alimentarea cu apa in scop potabil, igienico-sanitar si menajer  se va realize din reteaua municipiului Oradea;

- evacuarea apelor uzate se va face in reteaua de canalizare menajera oraseneasca;

- energia electrica se va asigura din reteaua urbana;

- nu au fost formulate observaţii din partea publicului in urma mediatezarii depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiect.

Conditiile de realizare a proiectului:

  1. Zona de lucru se va pastra curata, fara depozitarea deseurilor de orice fel;
  2. Inainte de inceperea lucrarilor de investitie, zona va fi marcat in teren prin bornare, iar pentru protectia terenurilor invecinate se va respecta legislatia in vigoare;

La finalizarea proiectului, titularul este obligat sa notifice autoritatea competenta pentru protectia mediului in vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea respectarii prevederilor deciziei etapei de incadrare, conform art. 49 din Ordinul MMP nr. 135/2010.

           Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

              

                

                    Director executiv,                                                                         

             Ovidiu  Constantin  DĂESCU                                          p. Sef serviciu AAA,          

                                                                                                          ing. Felicia ENACHE

 

 

  

 

 

Intocmit: Consilier  Nelu NISTOR


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.