Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Proiect-Acord de mediu pentru proiectul Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Bihor

Detalii

Autor: APM Bihor,
Adăugat: 2013-01-12 14:20:09
Ultima actualizare: 2013-01-12 14:47:33

                                                      ACORD DE MEDIU         PROIECT


Nr.     din    .    .2013

Ca urmare a cererii adresate de CONSILIUL  JUDETEAN  BIHOR  cu sediul în municipiul Oradea, str. Traian , nr. 5, judeţul Bihor, înregistrată la Agentia pentru Protectia Mediului Bihor cu nr.  2204/ 03.02.2012si la Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Cluj Napoca 2678/01.03.2012,în baza OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, după caz,

se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul:SISTEM  DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR  SOLIDE IN JUDETUL  BIHOR

titular: CONSILIUL  JUDETEAN  BIHOR

amplasament: pe teritoriul administrativ al judeţului Bihor

în scopul: recuperarea materialelor reciclabile , reducerea cantitatilor de deseuri , eliminarea depozitelor neconforme, neorganizate sau neperformate de deseuri prin construirea de statii de sortare, transfer si compostare deseuri ,statie de tratare mecano- biologica, platforma de stocare temporara, dotate cu echipamente necesare si lucrarile de constructii specifice.Inchiderea , ecologizarea si monitorizarea postinchidere a depozitelor de desuri urbane , conform prevederilor din HG nr. 349/2005.

     Proiectul se realizeaza prin programul POS Mediu Axa Prioritara 2 Managementul deseurilor.

care prevede:realizarea Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor  Solide în judeţul Bihor

 

Proiectul se încadrează în anexa 2 din HG nr. 445/2009, Lista proiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului, punctul 11 b (instalaţii pentru eliminarea deşeurilor, altele decât cele incluse în anexa nr.1) si  intră sub incidenţa O.U.G. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectul propus spre finanţare este în concordanţa cu legislaţia de mediu a Uniunii Europene. Statia de tratare mecano-bilogica, intra sub incidenta 2010/75/EU privind emisiile industriale IED privind prevenirea si controlul integrat al poluariifiind în concordanţă cu cele mai bune tehnici disponibile/ Normativul privind depozitarea deşeurilor aprobat prin Ord. 757/2004, cu modificările ulterioare

 

 I. Descrierea proiectului, lucrările prevăzute de proiect,inclusiv instalaţiile şi echipamentele

I.1. Amplasament

Proiectul se întinde pe toată suprafaţa judeţului Bihor  si creaza infrastructura necesară astfel încât gestionarea deşeurilor să se realizeze în conformitate cu prevederile legale, în condiţii de protecţie a mediului şi sănătăţii populaţiei.

I.2.Situaţia existentă

  Sistemul actual de gestionare a deseurilor în judetul Bihor constă în principal în colectarea, valorificarea partială a reciclabilelor si tratarea materiei organice, precum si eliminarea deseurilor.

   Majoritatea cantitătii de deseuri municipale colectate este eliminată în depozitul conform existent în Oradea.

    Colectarea deseurilor reziduale se realizează în prezent în principal din poartă-în-poartă atât mediul urban la gospodăriile individuale, cât si în mediul rural. În mediul urban în zona blocurilor,colectarea deseurilor reziduale se realizează în containere de 1,1 mc.

     În prezent, în judet functionează două statii de sortare a deseurilor (în Oradea si în zona Alesd).

   Depozitarea deseurilor colectate se realizează în  Valea lui Mihai  operator S.C. BIOFLORISAL  S.R.L. nr. Autorizatie de mediu 184 / 28.07.2011 cu PC  , termen de valabilitate 31.12.2013 ; Salonta  operator S.C. AVE BIHOR  S.R.L. , nr. Autorizatie de mediu 155 / 08.07.2011 cu PC , termen de valabilitate 31.12.2013  si 1 depozit conform (Oradea)  operat de S.C. ECO BIHOR ORADEA S.R.L.

Prin proiect se vor închide  toate cele opt depozite neconforme de deseuri din judetul Bihor . conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor.

    Cantitatea anuală estimată a fi eliminată în depozitul de deseuri conform de la Oradea va fi 130800 t/an (125 000 t/an de deseuri municipale solide) sau volumul de 151 900 m3/an. De asemenea, în plus, 9 500 t/an (sau 11 457 m3/an) produs similar compostului – PSC (CompostLike Output - CLO) poate fi utilizată ca material de acoperire pentru depozitele de deseuri.

 

I.3 Situatia proiectata

Prin proiect se prevede realizarea următoarelor investiţii:

În cadrul sistemului  de management integrat, vor fi realizate, următoarele obiective:

 

I.  patru statii de transfer în localitătile Salonta, Beius, Marghita si Săcueni;

II.  trei statii de sortare în localitătile: Salonta, Beius, Marghita;

III. o statie de tratare mecano-biologică (Statie TMB) în municipiul Oradea;

IV .o platformă temporară de stocare în localitatea Stei.

v. compostarea deseurilor.

VI. inchiderea depozitelor urbane  neconforme .

 

Cantitatea totalăestimatăde deseuri biodegradabile generate în Judetul Bihor pentru anul 2016 este de aproximativ 131635 t/an.

Colectarea deseurilor:/transport

 Principalele categorii de deseuri ce vor fi colectate , transportate si tratate in cadrul proiectului vor fi :

 • hartie ( cartoane, hartie imprimata, hartie mixta)
 • materiale plastice( folie, PE, PVC,alte materiale plastice)
 • sticla( alba, colorata)
 • metale ( feroase, neferoase)
 • fractii umeda reziduala.

Colectarea deseurilor din cele 6 zone de gestionare a deseurilor:

  Zona 1 va fi deservită de o statie nouă de tratare a deseurilor (statie tratare

mecano-biologică) si depozitul de deseuri existent în Oradea;

  Zona 2 va fi deservită de statia de transfer existentă la Alesd (va fi echipată cu

camioane si containere necesare), cu o capacitate totală de 12.700 t/an;

  Zona 3 va fi deservită de o statie de transfer nouă care se va realiza în Salonta,

cu o capacitate totală de 9.900 t/an;

  Zona 4 va fi deservită de o statie de transfer nouă care se va realiza în Beius,

cu o capacitate totală de 16.100 t/an;

  Zona 5 va fi deservită de o statie de transfer nouă care se va realiza în

Marghita, cu o capacitate totală de 10.600 t/an;

  Zona 6 va fi deservită de o statie de transfer nouă care se va realiza în

Săcueni, cu o capacitate totală de 13.000 t/an.

 Colectarea a 201.100 t/an de deseuri (an referintă 2016), în sistem de 4 containere:

1 pentru hârtie/carton, 1 pentru sticlă, 1 pentru restul deseurilor reciclabile si 1

pentru deseurile reziduale.

Colectarea fluxurilor de deseuri speciale, după cum urmează:colectarea în functie de nevoile si de zonele care deservesc marile orase, si anume în Oradea si în jurul oraselor din Salonta, Beius, Marghita, Alesd si Săcueni. Deseurile colectate vor fi apoi fie transportate la depozitul de deseuri (de exemplu, o parte din deseurile voluminoase după măruntirirea acestora) sau la instalatiile de reciclare.

    Principalele categorii de deseuri ce vor fi colectate

 

 Tratarea/depozitarea deseurilor

 

Realizarea unei statii de tratare mecano-biologică TMB pentru tratarea deseurilor

biodegradabile, în care va fi tratată fractia umedă. Capacitatea statiei este de

60.000 t/an, si se va produce CLO (22.200 t/an), unele metale (2.100 t/an) si

reziduuri (25.600 t/an);

 Utilizarea statiei de sortare existentă în Oradea cu o capacitate totala 37 500 t/an;

 Utilizarea statiei de compostare existentă în Oradea cu capacitatea totală de 5.100

t/an;

 Utilizarea statiei de sortare existentă în Alesd, cu o capacitate totală de 4.000 t/an;

 Realizarea unei statii de sortare nouă în Salonta cu o capacitate totală de 4.500

t/an;

 Realizarea unei statii de sortare nouă în Beius cu o capacitate totală de 7.000

t/an;

 Realizarea unei staii de sortare nouă în Marghita cu o capacitate totală de 4.500

t/an;

 Optimizarea statiei de sortare din Valea lui Mihai, cu capacitatea totală de 2.000 t/an

prinprin cresterea capacitătii de sortare la 4500 t/an;

 Utilizarea statiei de compostare existentă în Valea lui Mihai cu capacitatea totală de

1.100 t/an;

 Exploatarea depozitului de deseuri existent   in judet, construit în conformitate cu

dispozitiile si specificatiile legislatiei,  va primi anual 129.000 tone de deseuri.

 Promovarea compostării individuale în zonele rurale. Se estimează că aproximativ

4.600 t/an de deseuri biodegradabile vor fi compostate individual. În acest scop,

20.000unităti de compostare individuală cu capacitatea de 300 litri vor fi livrate

cetătenilor .

 Toate zonele vor beneficia  de compostare individuala .

      Zona 1: 6231 compostoare individuale;

   Zona 2: 2863 compostoare individuale;

   Zona 3: 2635 compostoare individuale;

   Zona 4: 4551 compostoare individuale;

   Zona 5: 2695 compostoare individuale;

   Zona 6: 1025 compostoare individuale;

 

  Închiderea depozitelor de deseuri urbane care nu sunt conforme: Depozitele de deseuri urbane , neconforme din : Oradea, Beius, Alesd, Sacueni, Stei , Marghita, Valea lui Mihai , si Salonta cu suprafat a totală de 24,9 ha vor fi închise in-situ cu sistem complet de închidere conform prevederilor legislatiei române.

 

AMPLASAMENT :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amplasament

 

Distanta fatăde asezări

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

umane (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona 1

 

 

 

Statie TMB Oradea

 

850

 

 

Depozit neconform Oradea

 

850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona 2

 

 

Depozit neconform Alesd

 

 

400

Zona 3

 

 

Statia de sortare/transfer Salonta

 

270

 

 

Depozite neconform Salonta

 

270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statia de sortare/transfer Beiu?

 

 

870

 

Zona 4

 

 

Depozit neconform Beiu?

 

 

680

 

 

Platforma stocare temporară ?tei

 

 

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depozit neconform Stei

 

 

1000

 

Zona 5

 

 

Statia de sortare/transfer Marghita

 

2700

 

 

Depozit neconform Marghita

 

2700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

StaŃia de transfer Săcueni

 

 

150

 

Zona 6

 

 

Depozit neconform Valea lui Mihai

 

 

300

 

 

 

 

 

 

 

Depozit neconform Săcueni

 

 

1000

 

                                             

Amplasamentul statiei TMB  este situat în nord-vestul localitătii Oradea.

Suprafata de teren ocupată de instalatiei TMB este de 4 ha.

Depozitul neconform este amplasat în partea de nord-vest a municipiului Oradea.

Suprafata de teren ocupată după închidere este de 16.18 ha.

Depozitul neconform Alesd este amplasat în vecinătatea localitătii Alesd, în partea de sud est a acesteia.

Depozitul neconform  Salonta este amplasat în vecinătatea localitătii Salonta, în partea de Nord-vest a acesteia.

Suprafata de teren ocupată după închidere este de 1.68 ha.

Depozitul neconform  Beius este amplasat în partea de nord a localitătii Beius.

Suprafata de teren ocupată, după închidere, este de 1,12 ha.

Lângă depozitul neconform Stei care va fi închis, se va amplasa platforma temporară de stocare în partea de sud-est a localitătii Stei.

Suprafata de teren ocupată, după închidere, este de 1,18 ha.

Depozitul neconform  Marghita este situat în extravilanul localitătii Marghita.

Suprafata de teren ocupată, după închidere, este de 1.23 ha.

Depozitul neconform Sacueni  este aflat în extravilanul loc Săcueni.

Suprafata de teren ocupată, după închidere, este de 0.86 ha.

Depozit  neconform Valea lui Mihai este aflat  extravilanul localitătii Valea lui Mihai.

Suprafata de teren ocupată după închidere este de 1,20 ha.

 

I.   Statii de transfer în localitătile Salonta, Beius, Marghita si Săcueni;

    Statii de transfer noi :

-   zona 3 Salonta , cu o capacitate de 9900 t/an

-   zona 4 Beius cu o capacitate de 16100 t/an

-   zona 5 Marghita cu o capacitate de 10600 t/an

-   zona 6 Sacueni  cu o capacitate de 13000 t/an.

     Extinderea statiei de transfer din zona 2 Alesd cu o capacitate de 12700 t/an.

     Date constructive si dotari :

 • cladire intrare, imprejmuire si poarta de acces, drum acces( rampa) inspre nivelul superior,
 •  drum acces catre nivelul inferior, descarcare nivel superior, descarcare nivel inferior , cantar ( pod bascula) , buncar de descarcare, containere cu auto – presare , tractoare.

 

II Statii de sortare în localitătile: Salonta, Beius, Marghita

Statiile de sortare prezintă următoarele functii de bază:

 • preluarea deseului colectat selectiv pentru reciclare;
 • selectarea deseurilor neadecvate de tip grosier înainte de prelucrarea de sortare;
 • sortarea deseului reciclabil pe categorii si calităti de materii si materiale;
 • colectarea refuzului de sortare;
 • prelucrarea pentru transport a fractiilor selectate si a refuzurilor;
 • stocarea temporară a fractiilor selectate si a refuzurilor.

 

 

         Caracteristicile  statiilor de sortare propuse si existente

 

 

 

LocaŃie

Parametru

Caracteristicile Capacitate

 

 

 

 

Capacitate (t/an)

37500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oradea

 

Hârtie/carton: 8214

 

 

 

(StaŃie

Materiale reciclabile (t/an)

Sticlă: 114

 

 

 

existentă)

 

Metale: 2.592

 

 

 

 

 

Plastic: 7867

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantitate deseuri generate (t/an)

18713

 

 

 

 

Capacitate (t/an)

4.000

 

 

 

Ale?d (StaŃie

 

Hârtie/carton: 824

 

 

 

Materiale reciclabile (t/an)

Sticlă: 140

 

 

 

existentă)

Metale: 310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastic: 726

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantitate deseuri generate (t/an)

2.000

 

 

 

 

Capacitate (t/an)

4.500

 

 

 

Salonta

 

Hârtie/carton: 1.137

 

 

 

Materiale reciclabile (t/an)

Sticlă: 117

 

 

 

(StaŃie nouă)

Metale: 318

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastic: 828

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantitate de?euri generate (t/an)

2.100

 

 

 

 

Capacitate (t/an)

7.000

 

 

 

Beiu?

 

Hârtie/carton: 1.598

 

 

 

Materiale reciclabile (t/an)

Sticlă: 201

 

 

 

(StaŃie nouă)

Metale: 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastic: 1.201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantitate deseuri generate (t/an)

3.500

 

 

 

Marghita

Capacitate (t/an)

4.500

 

 

 

 

 

Hârtie/carton: 1.126

 

 

 

 

Materiale reciclabile (t/an)

Sticlă: 150

 

 

 

 

Metale: 318

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastic: 806

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantitate deseuri generate (t/an)

2.100

 

 

 

Valea Lui Mihai

Capacitate (t/an)

4.500

 

 

 

(StaŃie

 

Hârtie/carton: 966

 

 

 

existentă

Materiale reciclabile (t/an)

Sticlă: 260

 

 

 

optimizată prin

Metale: 320

 

 

 

 

 

 

 

proiect)

 

Plastic: 866

 

 

 

 Statia de sortare Salonta are capacitatea  totala de 4500 t/an ,va primi deseuri din zona 3.

 Statia  de sortare Beius  are capacitatea totala de 7000  t/an , va primi deseuri din zona 4.

 Statia  de sortare Marghita  are capacitatea totala de 4500  t/an , va primi deseuri din zona 5.

 Statiile de sortare existente au urmatoarele capacitate:Oradea – 37500 t/an ,va primi deseuri

 din zona 1, Alesd – 4000t/an , va primi deseuri din zona 2 , Valea lui Mihai – 2000t/an , va primi

 deseuri din zona 6 si isi va optimiza activitatea in cadrul proiectului ajungand la capacitatea de

 sortare de 4500 t/an.

Date constructive :

 • clădirea receptie deseuri;
 • zona de sortare;
 • unitatea de ambalare (realizare baloti);
 • zona de depozitare.

Clădirea statiei de sortare va asigura spatiu adecvat pentru:

 • stocarea temporara a materialelor introduse,
 • stocarea materialelor sortate,
 • deplasarea si manevrarea vehiculelor de operare si a camioanelor care intra în
 • instalatie;
 • stocarea materialelor presate sub formă de baloti.

 

III. Statie de tratare mecano-biologică (Statie TMB) în municipiul Oradea;

     Instalatia de tratare mecano – biologica  va fi amplasata in zona 1 , in imediata vecinatate a depozitului  conform  din Oradea . Capacitatea instalatiei este de 60.000 t/an.

     Principalele componente ale instalatiei TMB cu descompunere aeroba simpla a deseurilor :

 -  zona de receptie a deseurilor ( acoperita de un sopron metalic semi – inchis)

 -  cladire pentru pre – tratare

 -  zona de compostare

 -  zona de maturare / zona de rafinare ( acoperita de un sopron metallic)

 -  cladire administrative.

 

   Zona de receptie deseuri reprezintăun sopronmetalic pe o suprafata de aprox. 720 m2.  Sopronul este amplasat lângă clădirea de pre-tratare pentru a reduce distanta pe care trebuie

sao parcurgăîncărcătorul cu roti pentru a alimenta tocătorul.

 

   Clădirea de pre-tratare va fi o clădire metalica închisa,betonata cu o suprafata de aprox. 750 m2.

   Peretii si acoperisul vor fi acoperiti cu folii trapezoidale de metal galvanizat la cald de grosime 1.25 mm).Clădirea va fi echipata cu usi automate pentru toate pozitiile necesare pentru miscarea încărcătorului cu roti si a camioanelor care executa lucrări pentru functionarea statiei. De asemenea, clădirea va fi echipata cu toate utilitătile necesare (apa potabilă/stingerea incendiilor/ape uzate si retele electrice).

 

  Zona de maturare si sita de rafinare vor fi situate sub un sopronmetalic care ocupa o suprafata de aprox. 2.320 m2. sopronul va fi amplasat lâng ăgrămezile de compostare pentru a reduce distanta care trebuie sa o parcurgăîncărcătoarele de alimentare cu roti. Sopronul va fi echipat cu toate utilitătile necesare (apa potabila/stingerea incendiilor/ape uzate si retele electrice).

 

  Clădirea administrativa a statiei va avea o suprafaŃa de aprox. 40 m2si va satisface toate necesitătile operationale ale statiei TMB / statiei de biostabilizare. Va include o camera de comanda unde va fi instalat un sistem de control cu computer personal, doua birouri, un mic depozit pentru articolele absolut necesare staŃiei si WC.

  Gramezile de aerare vor ocupa aproximativ 6,200mp , iar suprafata necesara va fi de 40.000 mp.Dimensiunile fiecărei grămezi sunt de aproximativ 20 x 10 metri; înăltimea totală a grămezii este de aproximativ 3,5 metri. Volumul total rezultat este de aproximativ 820 m3.

    Elementele principale ale sistemului complet sunt:

 • ziduri de beton
 • sistemul de acoperire compus din membrane hidroizolante semi-permeabile amplasate pe un sistem de sustinere metalic anticoroziv;
 • sistemul de ventilare si distributie a aerului / sistemul de colectare a levigatului
 • sistemul de udare
 • sistemul computerizat de control.
 • uni tip abroll cu deschidere rapidă prin telecomandă

Pre-tratarea mecanicăinclude o linie operationalăcu următoarele echipamente:

- tocător ,magnet permanent ,sitărotativă

Tratarea biologică

       Fractia umedăintrăîn grămezile acoperite cărora li se aplicăaerisire fortată. Materialul rămâne în grămezi timp de 4 săptămâni iar 25% din masa intratăse pierde sub formăde vapori de apă, CO2, compusi volatili si levigat.

Rafinarea

     Cantitatea estimatăde produs similar compostului ce va fi produsăeste de 22.194 tone/an (-37,0 % din intrare) iar reziduurile în jur de 25.582 tone/an (~42,6 % din intrare) vor fi evacuate în depozit. Pierderile în tratarea biologicăsunt de aproximativ 10.134 tone/an (~16,9 din intrare). Metalele feroase reprezintă2.090 tone/an (~3,5% din intrare).

Zona de maturare

     Materialul tratat biologic, dupărafinare este trimis către zona de maturare. Acesta rămâne acolo timp de 15 zile, în grămezi, pentru a se matura ?i a căpăta caracteristicile finale dorite.

Încărcătorul întoarce materialul pentru a accelera procesul de maturare.

 

                                                                                                                                   

 

      Cantitatea produsa zilnic ce ajunge în zona de maturare este de 162 mc.

      Statia va fi echipata cu următoarele echipamente mobile:

 

2 încărcătoare cu roti;

 

6 containere;

 

1 camion cu elevator cu cârlig.

   

            Cantitatea fluxului de intrare pentru statia TMB Oradea

 

 

Tip deseu

Cod deseu

Cantitate (t/an)

Procent

 

 

 

 

Hârtie si carton

20.01.01

4.200

7.00%

 

 

 

 

Deseuri organice

16.03.06

37.800

63.00%

 

 

 

 

Altele

20 03 99

18.000

30.00%

 

 

 

 

TOTAL

 

60.000

100%

 

 

 

 

 

 

IV .Platformă temporară de stocare în localitatea Stei.

     

     In localitatea Stei va fi realizata o platforma de stocare temporara , de unde deseurile vor fi transportate in statia de transfer si sortare din localitatea Beius. Platforma va fi echipata cu 4 containere de 30 mc , care vor fi transportate la statia de transfer si sortare Beius de 1-2 ori pe zi . In acest sens va fi utilizata una din masinile de tip sasiu cu sistem de incarcare cu carlig din statia de transfer Beius. Platforma Stei va avea si un incarcator pentru incarcarea deseurilor in container.

v. Compostarea deseurilor.

     S.C. ECOBIHOR S.R.L.  a implementat in cadrul proiectului de parteneriat public privat cu Consiliul Local Oradea o statie de compostare cu o capacitate  de circa 5000 t/an , proiect finantat prin Fondul de Mediu. Deseurile care urmeaza a fi compostate sunt deseurile verzi , deseurile de cantine si restaurante , precum si deseurile biodegradabile menajerwe colectate separate de la 5000 de gospodarii individuale din municipiul Oradea.

     In localitatea Valea lui Mihai a fost realizata o statie de compostare cu o capacitate de circa 1000 t/an. Intrucat prin proiectul PHARE CES nu este prevazuta colectarea separata a deseurilor  biodegradabile, prin proiect vor fi achizitionate 3000 pubele , de care vor beneficia 3000 gospodarii pentru colectarea separate a deseurilor biodegradabile menajere astfel incat sa se asigure input-ul statiei de compostare.

     In mediul rural va fi stimulate compostarea individuala , prin proiect urmand  afi achizitionate 20.000 unitati de compostare.

 

VI. Inchiderea depozitelor urbane  neconforme .

Pentru aplicarea normelor în vigoare, depozitele neconforme care trebuie inchise in judetul Bihor sunt :de la Oradea, Alesd, Salonta, Beius, Marghita, Săcueni, Stei si Valea lui Mihai .

 

 

                             Depozite neconforme existente

 

 

 

Amplasament

 

Suprafata

Anul de

Volum

 

 

 

(ha)

închidere

ocupat (m3)

 

 

 

 

 

 

Beius

1,12

2009

64.647

 

 

 

 

 

 

 

 

Alesd

1,45

2007

35.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Săcueni

0,86

2010

16.862

 

 

 

 

 

 

 

 

Stei

1,18

2010

59.135

 

 

 

 

 

 

 

 

Marghita

1,23

2010

20.788

 

 

 

 

 

 

 

 

Valea Lui Mihai

1,20

2017

80.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Salonta

1,68

2017

37.300

 

 

 

 

 

 

 

 

Oradea

16,18

2005

2.812.500

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

24,9

 

3.126.232

 

 

 

Principalele  operatii pentru inchiderea depozitelor neconforme sunt de :

 • nivelare, compactare si modelarea masei de deseuri
 • uniformizare cu strat de pamant
 • insamantarea cu iarba si plantare de esente silvice pe suprafetele reabilitate si pe zonele inconjuratoare de pe care s- au dislocate deseuri.

Lucrarile de reabilitare a depozitelor de deseuri urbane neconforme , pritr –un sistem complet de acoperire consta din :

- corp depozit

- strat suport  cu grosime minima de 0,50 m cu k> 1x 10 -4 m/s.

- strat de drenaj pentru gaz realizat din materiale granulate sau artificiale cu o grosime minima de 0,30 m.

- geotextil permeabil

- strat compact de argila cu grosime minima de 0,50m, cu k < 5 x 10 – 9 m/s.

- geotextil permeabil

- strat de drenaj pentru gaz realizat din materiale granulare  cu o grosime minima de 0,30 m. si k > 1.10 -3m/s sau din materiale artificiale

- geotextil permeabil

- strat de pamant cu grosime minim 1 m , din care partea superioara de 0,15 m va fi strat de sol superior.

- sonde  biogaz pentru captarea biogazului

- biofiltru ( care utilizeaza CLO produs in instalatia centrala de gestionare deseuri de la Oradea)

  pentru toate depozitele de deseuri cu exceptie cel de la Oradea.

 • sistemul de colectare a biogazului si sistem de ardere biogaz doar pentru depozitul de la
 • Oradea.
 • puturi pentru colectarea levigatului.
 • sistemul de colectare a apei pluviale – protectie impotriva inundatiilor.
 • Imprejmuire  cu gard.

 

Elementele caracteristice ale depozitelor de deseuri precum si elementele principale aleînchiderii depozitelor de deseuri neconforme sunt prezentate în tabelul de mai jos:

    

 

 

 

Element

 

 

Beius

 

 

Alesd

 

 

Săcueni

 

 

Stei

 

 

Marghita

 

Valea Lui

 

Salonta

 

 

Oradea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mihai

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suprafa* (ha)

 

1,12

 

1,45

 

0,86

 

1,18

 

1,23

 

 

1,20

 

1,68

 

16,18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excavatii (m3)

 

5.735

 

6.849

 

535

 

2.159

2.403

 

 

2.983

 

1.435

 

102.947

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volumul deseurilor mutate

 

16.319

 

8.870

 

5.039

 

8.537

11.401

 

 

3.558

 

13.627

 

77.547

 

 

 

 

 

 

 

(m3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducta apa pluvială(m)

 

412

 

526

 

440

 

467

 

485

 

 

575

 

546

 

2.345

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biogaz produs (m3/h)

 

93,77

 

60,67

 

28,56

 

80,22

 

36,70

 

 

87,19

 

48,88

 

1.348,15

 

 

Puturi Biogaz (Număr)

 

17

 

17

 

15

 

16

 

19

 

 

17

 

23

 

88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puturi levigat (Număr)

 

4

 

4

 

5

 

5

 

4

 

 

5

 

4

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem de ardere biogaz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* suprafadupăînchidere

 

II. MOTIVELE ŞI CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACORDULUI

 

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiect s-a derulat cu respectarea prevederilor legislative aplicabile

 • H.G. 445/2009   privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice mediului;
 • O.M. 135/10.02.2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;
 • O.U.G. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, cu modificările şi completările ulterioare.

Decizia de emitere a fost luată în urma verificării documentaţiei depuse şi a amplasamentului, în urma consultării publicului şi a autorităţilor publice competente membre ale Colectivului de Analiză Tehnică, pe baza recomandărilor şi a concluziilor raportului privind impactul asupra mediului. Decizia de emitere a acordului de mediu se bazează pe respectarea prevederilor legale privind:

 • măsurile ce se impun pentru protecţia aerului, apei şi solului, gestionarea deşeurilor;
 • respectarea cerinţelor comunitare transpuse în legislaţia naţională;
 • măsuri adecvate pentru supravegherea emisiilor, inclusiv obligativitatea de a raporta autorităţii competente pentru protecţia mediului datele de supraveghere;
 • utilizarea eficientă a energiei;
 • regimul de funcţionare în diferite situaţii;
 • măsuri speciale cu scopul de a preveni şi/sau reduce poluarea, atunci când autorităţile competente pentru protecţia mediului le consideră necesare.

Proiectarea  statiilor de transfer , de sortare a urmarit aplicarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT) in scopul de a oferi siguranta maxima in constructie si exploatare, precum si a celor mai bune tehnologii care nu implica costuri excesive (BATNEC), in scopul de a asigura suportabilitatea economica a recuperarii investitiei la nivelul populatiei.

Cele mai bune tehnologii (BAT) introduse in proiect. sunt:

   Prin intermediul a statiilor  de transfer , sortare corespunde celui mai modern sistem de organizare a eliminarii deseurilor nepericuloase.

   Prevederea instalatiei  TMB si compostare este un exemplu de gestionare integrata atat tehnologic, cat si teritorial a deseurilor.

 

    Tehnologia adoptată de colectare, tratare şi eliminare a deşeurilor este conform celor mai   bune tehnici disponibile;

    Obiectivele sunt prevăzute prin proiect cu mijloace corespunzătoare de protecţie a factorilor de

 mediu;

    Inchiderea depozitelor de deseuri urbane neconforme se va face conform celor mai bune  tehnici disponibile, asigurandu-se captarea gazelor din depozit, impermeabilizarea depozitului, drenarea apelor pluviale cazute pe suprafata depozitului. Ultimul strat de acoperire va fi 1 m de sol, din care 15 cm va fi sol fertil.

Instalatia  TMB va avea suficient personal calificat, disponibil in orice moment, care se va ingriji de buna functionare si intretinere a statiei;

Sistemul de management integrat al deseurilor implica de asemenea colectarea selectiva care va asigura calitatea necesara deseului ce trebuie tratat in statie;

Toate suprafetele sunt betonate, astfel eliminandu-se riscul de poluare a solului.

 

Cele mai bune tehnologii care nu implica costuri excesive (BATNEC) aplicate sunt:

- tehnologia de inchidere a depozitelor de deseuri .

- tehnologia de tratare mecano-biologicacu descompunere aeroba ;

- tehnologia de sortare care imbina elemente mecanice, automatizate (ex. Separarea metalelor) cu munca manuala pe banda rulanta;

    Prin implementare proiectul nu va avea impact semnificativ asupra siturilor de interes comunitar Natura 2000 din judeţul Bihor şi nu va afecta ariile naturale protejate de interes naţional sau internaţional.

III. MĂSURI PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA ŞI, UNDE ESTE POSIBIL, COMPENSAREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI

1. Cerinţe privind organizările de şantier

În cadrul organizării de şantier, conform Planului de prevenire a poluărilor accidentale care va fi întocmit, se va desemna o persoană responsabilă cu protecţia factorilor de mediu.

După terminarea lucrărilor de construcţii suprafaţa de lucru si drumul de acces se vor preda beneficiarului în starea lor iniţială.

Protecţia aerului:

 • se vor lua măsuri pentru limitarea emisiilor de praf printr-o bună organizare de şantier, astfel încât să se asigure respectarea prevederilor STAS 12574/87 privind protecţia atmosferei,
 • se vor minimiza emisiile de praf şi pulberi rezultate din lucrările de terasamente şi de manipulare a pământurilor
 • minimizarea emisiilor asociate surselor mobile se va asigura prin utilizarea vehiculelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic,
 • se vor verifica motoarele mijloacelor mecanice pentru a le asigura o fuctionare normala si nepoluanta;
 • se vor utiliza mijloace de transport acoperite pentru materialele ce pot forma emisii de praf

Protecţia apelor:

 • organizările de şantier vor fi dotate cu toalete ecologice,
 • este interzisă deversarea de ape uzate, reziduuri sau deşeuri în apele de suprafaţă,
 • stocarea temporară a pământurilor excavate se va realiza în afara zonelor de concentrare a scurgerilor de suprafaţă
 • executarea lucrărilor de terasamente să va realizeza în perioade cu precipitaţii reduse pe suprafeţe cât de mici astfel încât finalizarea să fie rapidă şi să se evite surprinderea deschisă a acestora de către precipitaţii
 • nu se vor crea depozite de carburanţi în cadrul organizărilor de şantier,

 

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

 • se vor respecta prevederile H.G. 1756/2006 privind limitarea nivelului de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor,
 • activităţile trebuie să se desfăşoare de aşa manieră încât să se asigure respectarea standardului de calitate privind zgomotul ambiental. In acest scop utilajele şi instalaţiile utilizate vor fi omologate conform normelor în vigoare asigurând încadrarea în normele europene privind zgomotul

Protecţia solului şi a subsolului:

 • solul vegetal decopertat se va utiliza ulterior la umpluturile superficiale de pe taluze in vederea inerbarii.
 • pamantul excavat excedentar , se va depozita pe amplasament pentru reutilizare.
 • alte  deseuri rezultate in timpul lucrarilor de constructii montaj se vor colecta selectiv si se vor preda pentru valorificare sau eliminare unor societati autorizate.
 • depozitarea materialelor de construcţii se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces(carosabil, trotuare, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale.
 • în cazul poluării accidentale a solului, se recomandă îndepărtarea stratului de sol poluat şi depozitarea în containere până la incinerare sau depoluare.
 • parcarea, gararea şi lucrările de organizare de şaniter se vor efectua numai în incinta deţinută de titular.
 • se va evita degradarea zonelor învecinate amplasamentului şi a vegetatiei existente şi se vor înierba suprafeţele de pe care a fost îndepărtat stratul vegetal.
 • se vor utiliza doar mijloace auto şi utilitare care corespund din punct de vedere tehnic normelor specifice.
 • societăţile care asigură realizarea lucrărilor şi montajul instalaţiilor specifice au obligaţia de a colecta şi elimina sau reutiliza deşeurile din construcţii: nu se vor realiza depozite exterioare neorganizate, la finalizarea lucrărilor terenul va fi curăţat şi eliberat de astfel de depozitări.
 • refacerea solului (dacă este cazul) în zonele unde acesta a fost afectat temporar prin lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă iniţială,
 • se vor realiza planuri de management operaţional şi cerinţe specifice pentru constructor ce vor avea în vedere remedierea poluărilor datorate scurgerilor accidentale de compuşi petrolieri.

 

Gestionarea deşeurilor:

 • gestionarea deşeurilor se va realiza în conformitate cu prevederile legislative în vigoare, se vor respecta prevederile Legii  nr. 211 din 15 noiembrie 2011privind regimul deşeurilor
 • deşeurile din construcţii vor fi eliminate prin predarea lor, pe bază de contract către un prestator de servicii sau vor fi preluate chiar de constructor.
 • in incinta organizărilor de şantier vor fi amenajate zone speciale pentru depozitarea temporară, pe categorii a deşeurilor. Stocarea deşeurilor se va face în recipienţi adecvaţi tipului de deşeu.
 • valorificarea şi eliminarea deşeurilor se va face prin societăţi autorizate.
 • In cazul depozitelor , solul argilos ce va fi excavat din baza depozitelor va fi folosit ca strat de etanşare minerală pe fundul şi pantele depozitului şi ca strat intermediar la acoperirile periodice ale deşeurilor. Stratul de sol decopertat va fi folosit la acoperirea pantelor exterioare ale digurilor, ce urmează să fie inerbate.
 • constructorul are obligaţia de a realiza un Plan de management al deşeurilor pentru întreaga durată a şantierului. Planul va trebui să asigure conformitatea cu cerinţele legale.

Managementul substanţelor toxice şi periculoase:

 • constructorul trebuie să pregătească un Plan de Management privind Mediul şi Securitatea Muncii adaptat amplasamentului şi lucrărilor, care trebuie să cuprindă acţiunile de control şi remediere necesar a fi implementate pe parcursul execuţiei şi să detalieze modul de gestiune a substanţelor periculoase,
 • stocarea acestor substanţe se va face in ambalaje originale, în spaţii acoperite, pe suprafeţe impermeabile. Se va evita stocarea în exces a acestor materiale prin asigurarea unui flux continuu de aprovizionare în funcţie de necesar.

 Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

           Masurile de protectie a florei si faunei pentru perioada de constructie se iau din

        faza de proiectare si organizare a lucrarilor, astfel:

 • amplasamentul organizarii de santier si traseul drumurilor de acces sunt astfel

      stabilite incat  sa aduca prejudicii minime mediului natural;

-    suprafata de teren ocupata temporar in perioada de constructie trebuie limitata la

     strictul  necesar;

-    se va evita depozitarea necontrolata a deseurilor ce rezulta in urma lucrarilor

     respectandu-se cu strictete depozitarea in locurile stabilite de autoritatile pentru

     protectia mediului;

-  amplasarea organizarilor de santier se va face in zone cat mai indepartate de situri

-   acolo unde vor fi identificate colonii de mamifere, nevertebrate, amfibieni si reptile

     vor fi amplasate panouri avertizoare de reducere a vitezei de circulatie

 • prin realizarea investitiei nu vor fi efectuate defrisari ale speciilor din situri sau a

altor specii.

-   la sfarsitul lucrarilor se vor realiza lucrari pentru  refacerea ecologica a suprafetelor

    de teren ocupate temporar si redarea acestora folosintelor initiale.

 

 

 

 

2. Cerinţe privind închiderea depozitelor neconforme

 Condiţii privind închiderea şi ecologizarea:

Se vor respecta termenele de sistare pentru depozitele municipale şi aplicarea prevederilor legale în vederea închiderii şi urmăririi post închidere conform Anexei nr. 5 din H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, respective Inchiderea depozitelor de deseuri urbane neconforme se va face conform celor mai bune tehnici disponibile, asigurandu-se captarea gazelor din depozit, impermeabilizarea depozitului, drenarea apelor pluviale cazute pe suprafata depozitului. Ultimul strat de acoperire va fi 1 m de sol, din care 15 cm va fi sol fertil.

a. Protecţia calităţii apei

    Stratul de drenaj se realizează cu o grosime minimă de 0,30 m. Coeficientul de permeabilitate trebuie să fie > 1 x 10-3 m/s, proportia de carbonat de calciu nu poate depăsi 10% (masă). Materialul de drenare trebuie să fie stabil pe taluzuri si să se aplice uniform pe întreaga suprafată a depozitului.

 

Mărimea granulelor materialului de drenare trebuie să fie cuprinsă între 4 mm si 32 mm.

 

Aceste depozite nu sunt impermeabilizate si nu au prevăzute sisteme pentru colectarea levigatului.

 - scurgere libera a levigatului către rezervorul de colectare ;  trebuie facilitata tratarea

   acestuia.

 

 Pentru colectarea apelor pluviale s-a prevăzut realizarea de rigole perimetrale depozitelor, cu sectiunea trapezoidală. Descărcarea rigolei perimetrale se va face în primul emisar natural.

Realizarea de puturi de observatie a calitătii apei (amonte de depozit si în aval de depozit) precum si a unor martori de tasare.

 

Monitorizarea calitătii apei se va face prin măsurători realizate periodic cu puturi de control al calitătii apei prevăzute în prezenta investite, amplasate în amonte de depozit si în aval.

Pozitionarea relativăa puturilor de monitorizare a calitătii apei propusăîn aceastăetapăeste orientativă. Stabilirea pozitionării acestora se va face în cadrul proiectului tehnic, dupărealizarea Studiului hidrogeologic. Se vor măsura caracteristicile privind compozitia apei. Măsurătorile se vor realiza prin prelevarea probelor si analiza lor la un laborator specializat.

 

b. Protectia calitatii aerului

Depozitul neconform Oradea - Degazarea activă

Sistemul de degazare este alcătuit din puturi colectoare, reteaua de conducte pentru transferul gazului de depozit si unitatea de ardere a gazului de depozit. Gazul rezultat din depozit este ars, deoarece este în cantitate suficientă pentru producerea energiei.

 Arderea gazului înlătură pericolul de incendiu/explozie, ce ar putea apărea.

………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

Depozitele neconforme Alesd, Beius, Marghita, Săcueni, Stei, Salonta, Valea lui Mihai -  Degazarea pasiva

 

    Cantitătile de gaz de depozit produse în aceste locatii (Alesd, Beius, Marghita, Săcueni, Stei, Salonta, Valea Lui Mihai) nu sunt suficiente pentru a fi recuperate, tratate sau utilizate în combustia controlată. Sistemul de gestionare a gazului de depozit va fi alcătuit din puturi si biofiltre de eliberare a gazului de depozit în partea superioară, care vor permite evacuarea gazului de depozit în atmosferă si vor elimina riscul de explozie în interiorul locatiei.  Forajul se va realiza de la suprafata deseurilor până la adâncimea dorită. Diametrul fiecărui put va fi de 1.0 m.

 

Spatiul din interiorul putului se completeazăcu pietrispentru a permite captarea gazului. Pentru colectarea gazului de depozit si protejarea straturilor de soluri finale de acoperire, se prevăd următoarele:

- instalarea unei tevi perforate din PEHD cu un diametru de 1000 mm, pe zona străpungerii stratului suport si a stratului de drenaj a gazului,

 

- instalarea unei tevi neperforate din PEHD cu un diametru de 1000 mm, în continuarea tevii perforate, în dreptul stratului de drenare a apelor pluviale.

c. Protectia solului si subsolului

Sistemul de inchidere  pentru  depozitele neconforme va duce la protectia solului si a subsolului. Suprafata se va imprejmui in vederea protejarii vegetatiei perene pana la stabilizarea acesteia si  integrarea  amplasamentului in peisajul natural. Amplasamentele depozitelor neconforme inchise  vor fi marcate in PUG-ul localitatilor.

d. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Pentru protectia biodiversitatii, in perioada de executie a lucrarilor de inchidere a depozitelor se vor respecta normele de protectia mediului, iar activitatile de constructii se vor desfasura strict in perimetrul necesar organizarii de santier, pe o perioada de timp limitata

Investitiile care vor fi realizate în cadrul proiectului si care se aflăîn apropierea siturilor Natura 2000 sunt următoarele

1. Închiderea depozitului neconform Valea lui Mihai

 

Depozitul neconform Valea lui Mihai se afla la cca 360 m de situl Natura 2000 – ROSCI0020

 

Câmpia Careiului  ?i ROSPA0016 Câmpia Nirului-Valea Ierului.

 

2. Închiderea depozitului neconform de la Săcueni

 

Amplasarea depozitului neconform Săcueni se află în Situl Natura 2000 -ROSCI0021 Câmpia Ierului. Prin realizarea proiectului nu se produc schimbări semnificative ale floreisi faunei.

 

Depozitul neconform Săcueni a sistat activitatea în 2010, iar cantitatea de deseuri depozitată este de 16862 m3.

 

Suprafată totală a depozitului neconform Săcueni este de 0,93 ha, ceea ce reprezintă 0,004 % din suprafata totală ocupată de situl ROSCI0021 Câmpia Ierului.

 

3. Închiderea depozitului neconform Alesd

 

Depozitul neconform Alesd se afla la cca 40 m de situl Natura 2000 – ROSCI0050 Crisul Repede amonte de Oradea.

 

e. Protecţia aşezărilor umane si a altor obiective de interes public

- Dupa inchidere, depozitele vor fi acoperite cu un strat fertil de sol si inierbate, asftel incat sa se incadreze in peisaj.

- Perioada de executie a lucrarilor va fi cat mai scurta, iar programul de lucru va fi stabilit astfel incat sa nu afecteze locuitorii din zonele apropiate.

-Se vor utiliza doar echipamente si utilaje cu nivel corespunzatorde zgomote si vibratii.

f. Monitorizarea    

     Comportarea la tasare si urmărirea nivelului depozitului se face anual. Se vor urmării starea de functionare a santurilor de evacuare ape pluviale; starea drumului de exploatare odată pe săptămână, întretinerea acestuia odată pe an; verificarea si întretinerea continuă a gardurilor; întretinerea vegetatiei (cosire) cel putin de 2 ori pe an; verificarea odată pe săptămân  a santurilor de colectare-evacuare ape pluviale decolmatarea acestora de două ori pe an; verificarea odată pe săptămân ă a sistemului de colectare a gazului de depozit si întretinerea acestuia de două ori pe an.

    Intocmirea Programului de monitorizare post inchidere se va realiza conform H.G. 349/2005 privind depozitarea deseurilor  si ale Anexei nr. 2 din Normativul ethnic 757/2004 al MMGA , pe o perioada de 30 ani.

Date meterologice : cantitatea de precipitatii – zilnic, dar si ca valori lunare medii; temperature minima, maxima la ora 15, 00 – medie lunara ; evapo transpiratia- zilnic , dar si ca valori lunare medii ; umiditatea atmosferica, la ora 15,00 – medie lunara.

Controlul apei de suprafata si al gazului de depozit : volumul si compozitia apei de suprafata – la 6 luni( daca este necesar) ;posibile emisii de gaz si presiunea atmosferica – la 6 luni.

Protectia apei subterane : nivelul apei subterane – la 6 luni( daca exista variatii , se poate marii frecventa masurarii); compozitia apei subterane.

Topografia depozitului: comportarea la tasare a depozitului si urmarirea nivelului – citire anuala.

Verificarea sistemului de impermeabilizare: se urmareste daca apar exfiltratii prin stratul de etansare realizat pe suprafata depozitului: se urmareste daca apar izvorari pe taluzurile depozitului, daca apar asemenea fenomene se iau masuri de oprire a exfiltratiilor si de remediere a straturilor  de etansare.

Verificare daca apar deformatii ale sistemelor de etansare.

Controlarea starii stratului vegetal de pe suprafata depozitului si de pe taluz

Controlarea starii rigolelor de colectare ape pluviale.

Verificarea starii conductelor de colectare gaz si a instalatiei

Urmarirea starii corpului depozitului – la 6 luni.

 

      Rezultatele activitătii post-închidere vor fi păstrate în Registrul depozitului pe toată durata programului, dar si după încheierea acestuia.

     Operatorul depozitului va raporta Autorităti pentru Protectia Mediului rezultatele activitătii de automonitorizare în conformitate cu prevederile programului de monitorizare .

    În cazul constatării unor situatii de neconformare cu prevederile legale, rezultatele înregistrate prin programul de automonitorizare vor fi raportate către autoritatea pentru protectia mediului în termen de 12 ore de la constatare.

 

 

   Pe perioada desfăsurării lucrărilor de închidere se va asigura managementul corespunzător al deseurilor menajere si asimilabile rezultate de la personalul angajat. Societatea care va executa lucrările de închidere va încheia contract cu o firma autorizata pentru preluarea acestor tipuri de deseuri.

 

   Odată cu închiderea depozitelor neconforme se vor amplasa si puturi echipate cu pompe speciale cu care se va pompa levigatul către sistemele de colectare.

 Monitorizare conform  H.G. nr. 349/2005 - anexa nr.4, care va fi raportat autoritătii de mediu.

 

3. Cerinţele privind obiectivele noi de investiţii în perioada de exploatare:

 1. Protecţia calităţii apei

 Statia de tratare mecano – biologica din Oradea nu dispune de sursa de alimentarecu apa potabila Alimentarea cu apa a obiectivului, se va realiza prin intermediul unui put forat cu H intre 150 – 230 m .Apa va fi stocata intr-un rezervor de inmagazinare cu volum de 9 mc, care va fi alimentat periodic.Debitul calculat Q zi max- 11 mc/zi., Q zi min – 9 mc/zi .

    Debitul de apa uzata menajera , tehnologica si levigatde la statia de tratare mecano – biologica Q  u zi max- 21 mc/zi., Q  u zi min – 17 mc/zi .Aceste ape vor fi inmagazinate intr-un bazin vidanjabil cu volum de 19 mc, de unde vor fi preluate si transportate la o statie de epurare.

 COMPLETARI CU LEVIGATUL   - SE RECIRCULA O PARTE .......

Statia de sortare si transfer Marghita  nu dispune de sursa de alimentare cu apa potabila.

Alimentarea cu apa a obiectivului, se va realiza prin intermediul unui put forat cu H intre 150 – 250 m .Apa va fi stocata intr-un rezervor de inmagazinare cu volum de 6 mc, care va fi alimentat periodic.Debitul calculat Q zi max- 7 mc/zi., Q zi min –5,5 mc/zi .

Debitul de apa uzata menajera si  tehnologica de la Statia de sortare si transfer Marghita 

Q  u zi max- 5,3 mc/zi., Q  u zi min – 5 mc/zi .Aceste ape vor fi inmagazinate intr-un bazin vidanjabil cu volum de 6 mc, de unde vor fi preluate si transportate la o statie de epurare.

 

Statia de sortare si transfer Beius nu dispune de sursa de alimentare cu apa potabila.

Alimentarea cu apa a obiectivului, se va realiza prin intermediul unui put forat cu H intre 150 – 200 m .Apa va fi stocata intr-un rezervor de inmagazinare cu volum de 6 mc, care va fi alimentat periodic.Debitul calculat Q zi max- 6.5 mc/zi., Q zi min –5,5 mc/zi .

Debitul de apa uzata menajera si  tehnologica de la Statia de sortare si transfer Beius

Q  u zi max- 6 mc/zi., Q  u zi min – 5 mc/zi .Aceste ape vor fi inmagazinate intr-un bazin vidanjabil cu volum de 6 mc, de unde vor fi preluate si transportate la o statie de epurare.

 

Statia de sortare si transfer Salonta nu dispune de sursa de alimentare cu apa potabila.

Alimentarea cu apa a obiectivului, se va realiza prin intermediul unui put forat cu H intre 150 – 220 m .Apa va fi stocata intr-un rezervor de inmagazinare cu volum de 6 mc, care va fi alimentat periodic.Debitul calculat Q zi max- 6.5 mc/zi., Q zi min –5,5 mc/zi .

Debitul de apa uzata menajera si  tehnologica de la Statia de sortare si transfer Salonta. 

Q  u zi max- 6 mc/zi., Q  u zi min – 5 mc/zi .Aceste ape vor fi inmagazinate intr-un bazin vidanjabil cu volum de 6 mc, de unde vor fi preluate si transportate la o statie de epurare.

 

Statia de sortare si transfer Sacueni nu dispune de sursa de alimentare cu apa potabila.

Alimentarea cu apa a obiectivului, se va realiza prin intermediul unei conducte de racord, din conducta orasaneasca, care se afla la o distanta de cca 350 m Apa va fi stocata intr-un rezervor de inmagazinare cu volum de 6 mc, care va fi alimentat periodic.Debitul calculat Q zi max- 6.5 mc/zi., Q zi min –5,5 mc/zi .

Debitul de apa uzata menajera si  tehnologica de la Statia de sortare si transfer Sacueni. 

Q  u zi max- 6 mc/zi., Q  u zi min – 5 mc/zi .Aceste ape vor fi inmagazinate intr-un bazin vidanjabil cu volum de 6 mc, de unde vor fi preluate si transportate la o statie de epurare.

 

Platforma de depozitare  temporara Stei  nu dispune de sursa de alimentare cu apa potabila.

Alimentarea cu apa a obiectivului, se va realiza prin intermediul unui put forat cu H intre 150 – 260 m .Apa va fi stocata intr-un rezervor de inmagazinare cu volum de 1 mc, care va fi alimentat periodic.Debitul calculat Q zi max- 1,2 mc/zi., Q zi min –1  mc/zi .

Debitul de apa uzata menajera si  tehnologica de pe platforma de depozitare  temporara Stei. 

Q  u zi max- 1,1 mc/zi., Q  u zi min – 0,9 mc/zi .Aceste ape vor fi inmagazinate intr-un bazin vidanjabil cu volum de 1 mc, de unde vor fi preluate si transportate la o statie de epurare.

 

b. Protectia calitatii aerului

Statie de tratare mecano-biologică (Statie TMB) în municipiul Oradea;

 Sistemul de control al aerului al clădirii va include:

 

 • sistem de colectare a aerului poluat

 

 • instalatie de tratare pentru curătarea aerului poluat

 

Pentru îndepărtarea aerului poluat din toate punctele de emisie ale prafului si mirosurilor va fi prevăzut un sistem de tevi colectoare.  Aerul poluat va fi absorbit de un ventilator si eliberat într-un filtru cu sac unde se va colecta praful. Aerul trece apoi printr-un biofiltru pentru dezodorizare fiind ulterior eliberat în atmosferă.

 

Aerul procesat din tratarea biologică, ce a trecut prin material pentru a furniza oxigenul necesar oxidării va fi deodorizat si purificat înainte de a fi degajat în atmosferă. Acest lucru se poate realiza prin doua metode diferite:

 

 • membrana semipermeabilă care acoperă grămezile

 

 • biofiltru (eventual comun cu cel al clădirii de pre-tratare)

 

Folia folosită la acoperirea grămezilor este realizată din două tipuri diferite de materiale: o parte centrală din membrana semipermeabilă si o bordura exterioara din folie de polietilenă armată.

 

Partea centrală este formată dintr-o portiune dreptunghiulară de folie permeabilă cu functia de a purifica mirosurile neplăcute si de a elibera în exterior aerul suflat în gramadă.

 

 Aerul extras din celule este transmis la biofiltru; trecând prin acesta se îndepărtează orice mirosuri. Biofiltrul este echipat cu un sistem automat care păstrează continutul de umezeala al patului filtrului asigurând o eficienta maxima.

Statii de transfer în localitătile Salonta, Beius, Marghita si Săcueni;

- curatarea permanenta a platformelor si drumurilor de acces;

- utilizarea de autovehicule dotate cu motoare ale caror emisii respecta legislatia in vigoare, cat si intretinerea corespunzatoare a motoarelor autovehiculelor;

- evitarea operatiilor de incarcare- descarcare a materialelor generatoare de praf, in perioadele cu vant puternic;

- se va prevedea zona de protectie vegetala ce va avea ca efect un impact pozitiv asupra populatiei din zona prin limitarea disconfortului creat de mirosurile neplacute provenite de la statia de transfer.

Statii de sortare în localitătile: Salonta, Beius, Marghita;

- curatarea permanenta a platformelor si drumurilor de acces;

- utilizarea de autovehicule dotate cu motoare ale caror emisii respecta legislatia in vigoare, cat si intretinerea corespunzatoare a motoarelor autovehiculelor;

- evitarea operatiilor de incarcare- descarcare a materialelor generatoare de praf, in perioadele cu vant puternic

- se va prevedea zona de protectie vegetala ce va avea ca efect un impact pozitiv asupra populatiei din zona prin limitarea disconfortului creat de mirosurile neplacute provenite de la statia de transfer.

 

Platformă temporară de stocare în localitatea Stei

- curatarea permanenta a platformelor si drumurilor de acces;

- utilizarea de autovehicule dotate cu motoare ale caror emisii respecta legislatia in vigoare, cat si intretinerea corespunzatoare a motoarelor autovehiculelor;

- evitarea operatiilor de incarcare- descarcare a materialelor generatoare de praf, in perioadele cu vant puternic

- se va prevedea zona de protectie vegetala ce va avea ca efect un impact pozitiv asupra populatiei din zona prin limitarea disconfortului creat de mirosurile neplacute provenite de la platforma de stocare temporara..

c.Protecţia împotriva zgomotului si a vibraţiilor

In scopul reducerii emisiilor de zgomot, se va realiza:

 • izolarea fonică a incintelor în care se generează zgomote intense.
 • limitarea la minim a traficului în zonele de lucru, în timpul execuţiei lucrărilor.
 • instalarea de carcase si atenuatoare de zgomot la motoare electrice.

Toate obiectivele sunt situate la distante relativ mari de receptorii sensibili, astfel ca poluarea sonora va fi practic imperceptibila pentru populaţie;

Masuri operationale

 • optimizarea traseului utilajelor care transporta materiale si deseuri;
 • folosirea unor utilaje si mijloace de transport silentioase ;
 • plantarea pe perimetrul imprejmuit a perdelei de protectie (arbori, arbusti repede crescatori si rezistenti la poluare) inca din faza de inceput a constructiei;

d. Protecţia solului şi a subsolului

Toate suprafetele statiei TMB sunt betonate, astfel eliminandu-se riscul de poluare a solului.

Pentru protectia impotriva poluarii solului vor trebui respectate urmatoarele masuri :

 • verificarea periodica a instalatiilor de canalizare, pentru depistarea operativa a eventualelor

     fisuri/crapaturi;

 • verificarea tehnica a utilajelor pentru prevenirea scurgerilor de carburanti si lubrifianti;
  • evitarea depunerii pe sol a diferitelor materiale utilizate; orice material utilizat va fi depozitat in spatii inchise;
  • mentinerea curateniei pe amplasament
  • folosirea statilor de transfer ,sortare, platforma de stocare temporara doar pentru categoria de deseuri municipale autorizate si acceptate;
  • utilizarea de echipamente si utilaje conforme, moderne si corespunzatoare

 Datorita masurilor luate prin proiect se apreciaza ca nu va existaimpact asupra resurselor subsolului.

e. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Numărul total de Situri Natura 2000 în Judetul Bihor este de 38, din care numărul Siturilor de Importantă Comunitară este de30, iar numărulArilor de Protectie Speciala Avifaunistica este de 8.

 

Situri de Importantă Comunitară

 

Siturile de Importantă Comunitară la nivelul judetului Bihor, conform Ordinului Ministrului Mediului si Pădurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului nr. 1.964 din 13 decembrie

2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanŃă comunitară, ca parte integrantă a reŃelei ecologice europene Natura 2000 în România) sunt următoarele:ROSCI0002 Apuseni; ROSCI0008 Betfia; ROSCI0016 Buteasa; ROSCI0020 Câmpia Careiului; ROSCI0021 Câmpia Ierului; ROSCI0025 Cefa; ROSCI0042 Codru Moma; ROSCI0049 Crisul Negru; ROSCI0050 Crisul Repede amonte de Oradea; ROSCI0061 Defileul Crisului Negru; ROSCI0062 Defileul Crisului Repede-Pădurea Craiului; ROSCI0068 Diosig; ROSCI0084 Ferice-Plai; ROSCI0098 Lacul Petea; ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crisului Repede; ROSCI0145 Pădurea de la Alparea; ROSCI0155 Pădurea Goroniste; ROSCI0185 Păduricea de la Santău; ROSCI0200 Platoul Vascău; ROSCI0220 Săcueni; ROSCI0240 Tăsad; ROSCI0260 Valea Cepelor; ROSCI0262 Valea Iadei; ROSCI0267 Valea Rosie; ROSCI0291 Coridorul Muntii Bihorului – Codru Moma; ROSCI0322 Muntele Ses; ROSCI0324 Muntii Bihor; ROSCI0347 Pajistea Fegernic; ROSCI0350 Lunca Teuzului; ROSCI0387 Salonta.

Arii de Protectie Speciala Avifaunistica

 

Prin Hotărârea de Guvern nr. 971/2011 pentru modificarea si completarea Hotărârii de Guvern nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protectie specială avifaunistică ca parte integrantă a retelei ecologice europene Natura 2000 în România au fost declarate în judetul Bihor următoarele arii de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice Natura 2000 în România.

 

 • ROSPA0015 Câmpia Cri sului Alb si Crisului Negru;

 

 • ROSPA0016 Câmpia Nirului-Valea Ierului;

 

 • ROSPA0067 Lunca Barcăului;

 

 • ROSPA0081 Muntii Apuseni-Vlădeasa;

 

 • ROSPA0097 Pescăria Cefa-Pădurea Rădvani;

 

 • ROSPA0103 Valea Alceului;

 

 • ROSPA0115 Defileul Crisului Repede – Valea Iadului;

 

 • ROSPA0123 Lacurile de acumulare de pe Crisul Repede.

 

Suprafetele ocupate de Siturile Natura 2000 în judetul Bihor sunt următoarele:

 

 • 179.335,82 ha ocupate de SCI – uri (23,77%);

 

 • 93.444,01 ha ocupate de SPA – uri (12,39%).

 

  Siturile Natura 2000 care se află în vecinătatea investitiilor care vor fi realizate în cadrul proiectului  sunt următoarele:ROSCI0020 Câmpia Careiului, ROSPA0016 Câmpia Nirului-Valea Ierului, ROSCI0021 Câmpia Ierului.

 

Prin realizarea proiectului nu se produc schimbări semnificative ale florei si faunei.

 

Măsurile generale de reducere a impactului în timpul executării lucrărilor sunt următoarele:

 

-   eliminarea conformă a deseurilor de constructie, uleiurilor uzate si a altor deseuri de pe

    amplasamentul lucrărilor propuse, acolo unde este cazul;

-   scurtarea pe cât posibil a timpului de executie al lucrărilor de închidere/ecologizare a

    depozitelor neconforme;

     -  depozitarea si utilizarea adecvată a materialelor în zone cu acces controlat;

     -  refacerea vegetatiei pe eventualele suprafete decopertate;

     -  prevenirea deteriorării suprafetei învecinate în vederea evitării pierderii si/sau afectării

        habitatelor floristice si faunistice din zonele afectate si limitrofe;

 -   controlul distrugerii florei, vegetatiei, a indivizilor diferitelor grupe de animale nevertebrate si

    vertebrate;

      -  evitarea pe cât posibil a folosirii masinilor si utilajelor de mare tonaj;

      - controlarea poluării fonice;

      - controlarea deversărilor de combustibili si de alte materiale volatile pe sol.

Pentru sta?ia existentă de sortare şi compostare de la Valea lui Mihai se poate considera ca pe timpul operării, impactul asupra mediului va fi neglijabil, neefectuându-se lucrări de construc?ie (construc?ia este existentă) .    Prin închiderea, ecologizarea depozitelor neconforme se poate considera că impactul asupra siturilor Natura 2000 va fi neglijabil  si poate fi considerat pozitiv după efectuarea acestor lucrări.

 

1. Optimizarea statiei de sortare si compostare Valea lui Mihai

 

Statia de sortare si compostare deseuri din Valea lui Mihai este o investitie realizată în cadrul unui proiect anterior PHARE-CES si se află în situl Natura 2000 – ROSCI0020 Câmpia Careiului si ROSPA0016 Câmpia Nirului-Valea Ierului.

 

Statia de sortare si compostare deseuri din Valea lui Mihai ocupă o suprafaŃă de 5242 m2, din care suprafata construită este de 514 m2, suprafetele betonate si căile de acces reprezintă

2452 m2, iar suprafata spatiilor verzi este de 1540 m2.

 

 

Solutii alternative privind locatia- Nu este cazul, statia de sortaresi compostare există, fiindconstruită prin proiect PHARE CES, iar prin proiect nu se prevăd lucrări de constructie în această locatie.

2. Realizarea  statie de transfer nouă la Săcueni

 

Statia de transfer Săcuieni - capacitate 13.000 t/an – se află în afara sitului, la 200 m de situl Natura 2000 - ROSCI0021 Câmpia Ierului.

f. Protecţia aşezărilor umane si a altor obiective de interes public

    Se vor respecta cerinţele HG 349/2005,  privind împrejmuirea depozitelor si masurile de siguranta si paza, se va restricţiona pătrunderea persoanelor străine şi animalelor prin realizarea unei imprejmuiri complete a depozitului.

   Se vor respecta normele de igienă şi de securitate pentru transportul deşeurilor şi pentru utilajele folosite în acest scop, pentru a nu fi afectat traficul pe sectoarele drumurilor naţionale de acces spre depozit.

           In ceea ce priveste transportul deseurilor, respectiv colectarea deseurilor de la surse si

        transportarea lor catre statia de transfer dar si transportarea deseurilor colectate din statia

       de transfer spre statiile de sortare, tratare mecano-biologica si depozit se recomanda

       urmatoarele  masuri, in vederea protectiei si conservarii ecosistemelor terestre:

 • utilizarea autovehiculelor performante, corespunzatoare si cu emisii reduse de noxe;
 • instiintarea traseului de colectare a deseurilor si a zilelor de colectare, in special pentru mediul rural;

.

g. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

  Statie de tratare mecano-biologică (Statie TMB) în municipiul Oradea

Cantitatile de deseuri rezultate din activitatile de pe amplasament sunt nesemnificative in raport cu cele care constituie obiectul de activitate al investitiei. Ele vor fi gospodarite in functie de natura lor, incercandu-se pe cat posibil recuperarea celor valorificabile si separarea celor periculoase.

 • deseuri menajere; sunt colectate in pubelele destinate acestui scop si sunt introduse periodic in circuitul deseurilor municipale si procesate impreuna cu acestea; refuzul de la statia de sortare (constand in deseuri biodegradabile si deseuri reciclabile care nu pot fi reciclate) este eliminat la depozit
 •  *deseuri de uleiuri uzate de motor, de transmisie si de ungere de la mijloacele auto de transport si agregatele de ridicare/transport, vor fi colectate in recipienti metalici si se depoziteaza in locuri special amenajate pentru a se preda la unitati specializate in colectarea si valorificarea/neutralizarea lor
 • *Baterii cu plumb (acumulatori) uzate provenite de la mijloacele de transport si/sau ridicare, cu ocazia inlocuirii lor; acestea vor fi depozitate separat in containere inscriptionate si predate unor unitati specializate;
 • *anvelope scoase din uz rezulta de la mijloacele de transport si/sau ridicare, cu ocazia preschimbarii lor, acestea se valorifica prin firme autorizate pentru colectarea si valorificarea de anvelope uzate;
 • *ulei si concentrate de la separare rezulta in procesul de spalare a autovehiculelor, prin separarea uleiurilor si a produselor petroliere;

Deseurile ale căror cod este marcat cu * fac parte din categoria deseurilor periculoase.

 • Din deseurile tehnologice se vor recupera materialele reciclabile (metale, uleiuri uzate, baterii uzate, resturile de produse petroliere, filtrele de ulei), calea de valorificare a acestora fiind similara cu cea a materialelor similare provenite din alte activitati economice.
 • Deseurile nevalorificabile periculoase (lavete imbibate cu produse petroliere) vor fi eliminate in functie de natura lor, prin firmele specializate in colectarea deseurilor periculoase.
 • Activitatile din cadrul obiectivelor de investitii vor fi monitorizate din punct de vedere al protectiei mediului, monitorizare ce va cuprinde obligatoriu gestiunea deseurilor.
 • Evidenta gestiunii deseurilor va fi tinuta in conformitate cu HG nr. 856/2002 privind gestiunea deseurilor si pentru aprobarea listei deseurilor si pentru aprobarea listei cupreinzind deseurile, inclusiv desurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare.

Statii de transfer ,  sortare , platforma de stocare temporara

Activităţile desfăşurate pe amplasament vor respecta prevederile H.G. nr. 856/2002 pentru „Evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase" ce stabileşte obligativitatea pentru agenţii economici si pentru orice alti generatori de deseuri, persoane fizice, juridice, de a tine evidenta gestiunii deseurilor.

.Se vor respecta prevederile Legea 211/2011 privind regimul deseurilor .

In cadrul amplasamentului se vor amenaja spatii speciale pentru depozitarea temporara a materialelor si deseurilor rezultate, acestea urmand a fi preluate de catre societati specializate.

 

h. Masuri pentru prevenirea riscurilor producerii unor accidente:

Exploatarea statiilor de trasfer , sortare,platformei de depozitare temporara , a instalaţiilor şi utilajelor existente se va face conform normelor tehnice specifice, pentru evitarea următoarelor accidente:

 • incendii şi explozii;
 • accidente de munca
 • calamitati naturale

i. Monitorizarea

Parametrii specifici ce vor fi monitorizati la statiile de sortare

 • cantitatea şi calitatea deşeurilor intrate în staţie
 • cantitatea deşeurilor sortate pe fiecare material sortat
 • cantitatea deşeurilor balotate
 • cantitatea de deseuri reziduale depozitate

 Parametrii care vor fi monitorizaţi in perioada de funcţionare a staţiei de tratare mecano biologică sunt:

 • cantitatea şi calitatea deşeurilor care vor intra în proces,
 • cantitatea şi calitatea deşeurilor stabilizate din punct de vedere biologic;
 • tipul şi cantităţile de deşeuri generate pe amplasament (înregistrare lunară şi raportare anuală către autorităţile pentru protecţia mediului).
 • cantitatea deşeurilor stabilizate, transportate pentru eliminare la depozit.
 • cantitatea de deşeuri şi datele de identificare ale vehiculului vor fi notate într-un registru de evidenţă.

Cerinţe privind staţiile  de transfer

Parametrii specifici care vor fi monitorizaţi sunt cantităţile de deşeuri transferate prin înregistrarea zilnică a tuturor vehiculelor care aduc deşeuri şi a bonurilor de recepţie aferente fiecărui transport de deseuri ce intra si ies in/din statia de transfer.

Parametrii specifici ce vorfi monitorizati la platforma de stocare temporara sunt cantităţile de deşeuri prin înregistrarea zilnică a tuturor vehiculelor care aduc deşeuri şi a bonurilor de recepţie aferente fiecărui transport de deseuri ce intra si ies in/de pe platforma de stocare temporara.

IV. CONDIŢII CARE TREBUIE RESPECTATE

    Titularul de proiect va intocmi un plan de management de mediu aferent proiectului. Acesta va cuprinde actiunile necesare pentru :

 • respectarea conditiilor din prezentul acord
 • respectarea legislatiei de mediu in vigoare
 • realizarea masurilor necesare pentru evitarea, diminuarea, compensarea  impactului potential asupra mediului pentru perioada de executie inclusiv monitorizarea factorilor de mediu.

   Se vor evidentia in Planurile de Urbanism General  ale localitatilor, amplasamentele statiilor de transfer, cu figurarea  zonelor de protectie cu restrictii temporare sau definitive de constructie.

   Suprafetele care au fost ocupate de depozite de deseuri inchise se vor inregistra in registrul de cadastru si se vor marca vizibil pe documentele cadastrale si in PUG.

   Dupa incheierea lucrarilor de executie antreprenorul va reface cadrul natural in zonele unde s-au aflat: organizarea de santier si baza de productie, depozitele de materii prime si materiale, drumurile tehnologice sau orice alte lucrari care ocupa  temporar terenul,

   Titularul va notifica Garda Naţională de Mediu-Comisariatul Judeţean Bihor, inceperea si finalizarea lucrărilor de execuţie în scopul efectuării controlului de specialitate pentru verificarea respectării condiţiilor impuse prin prezentul acord şi încheierii procesului verbal de constatare, care va însoţi procesul-verbal de recepţie a lucrărilor aferente investiţiei realizate.

  Titularul va informa în scris Agenţia  pentru Protecţia Mediului Bihor  ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor ce au stat la baza eliberării prezentului acord.

  Solutiile tehnice adoptate vor respecta  documentatia de solicitare a acordului de mediu si a  avizelor de gospodarire a apelor.

   Responsabilitatea asupra datelor din Memoriul de prezentare si din Raportul privind impactul asupra mediului, revine titularului de proiect si consultantului, respectiv evaluatorului.

   Pe toata durata executiei si functionarii obiectivului se vor respecta prevederile legislatiei specifice in vigoare :

 1. Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2005( actualizata)privind protectia mediului.
 2. <LLNK 12000    78180 301   0 46>Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor (Monitorul Oficial nr. 837 din 25 noiembrie 2011)
 3. Hotărârea Guvernului nr. 1470/2004privind aprobarea Planului şi Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor. (Monitorul Oficial nr.  954 / 18.10.2004)
 4. Hotărârea Guvernului nr. 349/2005privind depozitarea deşeurilor (MO nr.394 din 10.05.2005)
 5. Ordinul Ministerului Mediului şi Gospodãririi Apelor nr. 95/2005ce defineşte criteriile ce trebuie îndeplinite de deşeuri pentru a putea fi incluse pe lista specificã de deşeuri a unui depozit şi pe lista naţionalã de deşeuri acceptate în fiecare clasã de depozit de deşeuri (MO nr. 194  din 8.03. 2005)
 6. Ordinul Ministerului Mediului şi Gospodãririi Apelor nr. 757/2004privind aprobarea normelor tehnice privind depozitarea deşeurilor (Monitorul Oficial nr. 86 din 26.01. 2005), completatã şi modificatã prin Ordinul nr. 1230/2005 (Monitorul Oficial nr. 1101 din 7.12. 2005)
 7. Hotărârea Guvernului nr. 621/ 2005privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor din ambalaje( actualizata) (Monitorul Oficial nr. 639 din 20.07.2005)
 8. Hotararea Guvernului nr. 1061/2008privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei ( Monitorul oficial nr 672/30.09.2008)
 9. Ordonanta de urgenta nr. 57/2007  privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice;
 10. Ordonanta de urgenta nr.154/2008pentru modificarea si completarea OUG 57/2007

      (Monitorul Oficial nr 787/25.nov.2008).

 1. Ordonanţa de urgenţă nr. 68 din 28 iunie 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului(Monitorul Oficial nr. 446 din 29 iunie 2007)
 2. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena şi a recomandărilor privind mediul de viata al populaţiei (Monitorul Oficial  nr. 140 din  3 iulie 1997)

      13.Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în reţeaua de canalizare a localitaţilor se

            se vor încadra în prevederile: HG 352/2005, Normativul NTPA 002/2005;

 

       14.Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate dupa epurare se vor încadra în

            prevederile: HG 352/2005, Normativul NTPA 001/2005;

       15.Indicatorii de calitate pentru apele pluviale evacuate în emisar nu vor depăşi valorile

           prescrise prin HG 352/2005, Normativul NTPA 001/2005.

       16.Indicatorii de calitate a aerului specifici un vordepăşi valorile limită stabilite prin Legea

           104/2011 privind aerul înconjurător.

       17.HG 856/2002privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei      cuprinzănd  deşeurile  inclusiv  deşeurile  periculoase.

 

 1.  INFORMAŢII CU PRIVIRELA PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI ÎN PROCEDURA DERULATĂ   

          Agentia  pentru Protectia Mediului  Bihor a asigurat informarea publicului interesat, accesul

       liber la informatie si participarea publicului la luarea deciziei in procedura de emitere  a

      acordului de mediu, astfel:

      Solicitare acord de mediu nr. 2678/01.03.2012 inregistrat la ARPM Cluj Napoca.

            Anunturile si tarifele aferente etapelor  de solicitare accord, etapa de incadrare , dezbatere

            publica , de emitere accord.de mediu.

            Verificare amplasamente de ARPM Cluj  in 03.05.2012, 29.03.2012.

       Decizia etapei de incadrare nr. 117/11.04.2012

            Indrumar ARPM Cluj Napoca  nr. 2678/18.04.2012 definire a domeniului evaluarii impactului

            asupra mediului ( afisat pe site ARPM Cluj Napoca in data de 19.04.2012)

            Raport privind impactul asupra mediului de pus la ARPM Cluj Napoca in 25.05.2012 ( afisat

            pe site ARPM Cluj Napoca in data de 05.06.2012)

            Dezbateri publice organizate in 26 si 27.06.2012, Procese verbale de la dezbaterea

            publica.nr. 10517/27.06.2012,10518 / 27.06.2012, 10555/ 28.06.2012, 10554 /28.06.2012.

            Indrumar completari  nr. 2678/ 03.07.2012 intocmit de ARPM Cluj Napoca la Memoriu de

            prezentare si Raport privind impactul asupra mediului.

            Completari  depuse de titular  la ARPM Cluj Napoca cu nr. 9898/ 04.09.2012 si afisate pe

             site ARPM Cluj Napoca in 20.09.2012.

                   Certificat de urbanism nr. 358 din 10.12.2012, emis de Consiliul Judetean Bihor .

             Aviz de gospodarire a apelor nr.C82 din 22.06.2012, emis de A.N.- ABA Crrisuri Oradea.

             Notificare nr. 272/20.04.2012, emis de Directia de Sanatate Publica Bihor.

             Memoriu de prezentare , Raport la Studiu de evaluare impact, elaborate de S.C. ISPE S.A.

             ,Bucuresti.

   

                     Nu au existat sesizări şi comentarii din partea publicului pe parcursul procedurii.

 

Prezentul acord de mediu se emite cu următoarele condiţii:

 • pentru realizarea în cele mai bune condiţii a lucrărilor propuse, titularul investiţiei este obligat să respecte prevederile din proiectele tehnice conform legislaţiei privind calitatea în construcţii;
 • se vor respecta prevederile înscrise în actele de reglementare emise de alte autorităţi;
 • în conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 actualizata privind protecţia mediului  înainte de punerea în funcţiune a obiectivului, titularul investiţiei are obligaţia să solicite eliberarea autorizaţiei / autorizaţiei integrate de mediu;
 • acordul de mediu reglementează realizarea obiectivului numai din punct de vedere al protecţiei calităţii factorilor de mediu. De legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate se face răspunzător solicitantul.

 

      Statia de tratare mecano-biologica intra sub incidenta Directivei nr. 2010/75/EU privind emisiile industriale IEDsi este in concordanta cu cele mai bune tehnici disponibile ( BAT).

     Prezentul acord nu exonereaza de raspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul executiei lucrarilor sau exploatarii obiectivelor.

    În cazul în care proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări.

    Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

    Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea şi anularea acestuia, după caz.

     Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre Garda de Mediu,  Agentia pentru Protectia Mediului Bihor .

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile sau omisiunile autorităţii publice competente pentru protecţia mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, prevăzute de HG 445/2009, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente pentru protecţia mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, se atacă odată cu decizia etapei de încadrare sau cu decizia de emitere/respingere a acordului de mediu, după caz.

Se pot adresa instanţei de contencios administrativ competente şi organizaţiile neguvernamentale care promovează protecţia mediului şi îndeplinesc condiţiile cerute de legislaţia în vigoare, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Soluţionarea cererii se face potrivit dispoziţiilor Legii nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele care fac parte din publicul interesat şi care se consideră vătămate într-un drept ori într-un interes legitim, trebuie să solicite autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei etapei de încadrare sau a deciziei de emitere/respingere a acordului de mediu, revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura administrativă prealabilă este gratuită .

Prezentul acord contine ………………… de pagini

 

 

 

 

 

  p. Director Executiv

   Ing. Sanda MERCEA

 

                                                                          p.Serviciu Avize,Acorduri,Autorizatii

                                                                                      ing.Alina PODILA

 

Serviciul Avize,Acorduri,Autorizatii

Intocmit : ing. Mihaela CRACIUN                                           


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.