Substante si produse chimice

tipareste trimite pe mail

 Regulamente privind substanţele şi preparatele chimice periculoase

Detalii

Autor: APM Bihor,
Adăugat: 2010-10-13 08:57:56
Ultima actualizare: 2014-05-06 15:04:20

Taguri

 

-Regulamentul Parlamentului European şi Consiliului nr.1907/2006/CE   privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice - REACH.

-Regulamentul nr. 1272/2008 (CLP); Regulamentul 1272/2008 (CLP) are ca obiectiv alinierea legislaţiei Uniunii Europene de clasificare, etichetare şi ambalare a substanţelor şi amestecurilor la Sistemul Global Armonizat al Naţiunilor Unite (GHS).

 - Regulamentul (CE) Nr. 1102/2008 din 22 octombrie 2008 privind interzicerea exporturilor de mercur metalic si de anumiti compusi si amestecuri de mercur si depozitarea în conditii de sigurantă a mercurului metalic 

- Regulamentul (CE) NR. 552/2009 din 22 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH) în ceea ce priveste anexa XVII 

- Regulamentul Parlamentului European şi Consiliului nr.682/2008/CE privind exportul şi importul produşilor chimici periculoşi, cu modificările şi completările ulterioare.

- Regulamentul Consiliului nr.793/1993/CEE, privind evaluarea şi controlul riscului substanţelor existente, cu modificările şi completările ulterioare.

- Regulamentul Comisiei nr.1488/94/CE privind stabilirea principiilor de evaluare a riscului pentru om şi mediu a substanţelor existente în conformitate cu Regulamentul Consiliului nr.793/93/CEE.

- Regulamentul Parlamentului European şi Consiliului nr.1005/2010/CE privind substanţele care diminuează stratul de ozon, cu modificările şi completările ulterioare.

- Regulamentul Parlamentului European şi Consiliului nr.842/2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de sera. 
                                FORMULAR de raportare FKS

- Regulamentul Parlamentului European şi Consiliulu nr.648/2004 privind detergenţii.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.