SOL, SUBSOL

tipareste trimite pe mail

 Descriere

Detalii

Autor: APM Bihor,
Adăugat: 2010-10-14 10:25:29
Ultima actualizare: 2011-05-05 12:50:21

Taguri

Solul  – Strat al Pamantului

        Solul este partea superioara, afanata, a litosferei, care se afla intr-o continua evolutie sub influenta factorilor pedogenetici, reprezentand startul superficial al Pamantului in care se dezvolta viata v. Stratul fertil al solului contine nutrienti si este alcatuit din humus si din loess. Este un sistem foarte dinamic care indeplineste multe functii si este vital pentru activitatile umane si pentru supravietuirea ecositemelor .

       Stiinta care studiaza geneza,evolutia, structura si distributia solurilor se numeste pedologie .

 Tipuri de sol

 In anul 2003 Institutul de Cercetari pentru Pedologie a adoptat o noua clasificare a solurilor SRTS ( Sistemul Roman de Taxonomie a Solurilor ).

 Conform SRTS avem urmataorele clase si tipuri de sol:

 

Clasa de sol

Tipurile de sol

Protisolurile (solurile neevoluate)

litosolul,regosolul,psamosolul,aluvisolul

entiantrosolul

Cernisolurile (molisolurile)

kastanoziom,cernoziom calcaric ,cernoziom,cernoziom cambic,faeoziom cambic,faeoziom argic,faeoziom greic,faeoziom marmic,rendzina.

Umbrisolurile

nigrosolul,humosiosolul.

Cambisolurile

eutricambisolul,terra rossa,districambisolul.

Luvisolurile (argiluvisolurile)

preluvisolul tipic,preluvisolul roscat,luvosolul tipic,luvosolul albic,planosolul si alosolul.

Spodisolurile (spodosolurile)

prepodzolul,podzolul,criptopodzolul.

Pelisolurile (vertisolurile)

pelosolul,vertosolul.

Andisolurile

andosolul.

Hidrisolurile (solurile hidromorfei)

stagnosolul,gleisolul,

limnisolul.

Salsodisolurile (solurile halomorfe)

solonceacul,solonetul.

Histisolurile (solurile organicesau histosolurile)

histosolul,folisolul.

Antrisolurile (solurile trunchiate si desfundate)

erodosolul,antroslolul.

           Profilul de sol denumit si profil pedogenetic este constituit dintr-o succesiune de orizonturi pedogenetice de la suprafata terenului până la roca de solificare. Solul apare structurat în straturi paralele . Aceste straturi s-au format în decursul procesului de geneza a solului si sunt denumite orizonturi pedogenetice. Principalii indicatori sunt: orizontul pedogenetic, grosimea orizontului, textura, culoarea, prezenta scheletului, structura, umiditatea, plasticitatea, neoformatiuni, tipul de humus si volumul edafic util.

           Profilele pedogenetice se deosebesc între ele prin gradul de dezvoltare a profilului estimat după numărul de orizonturi, intensitatea de bioacumulare; după gradul de diferentiere; dupa gradul de individualizare apreciat.

      Ca interfata dintre pamant,aer si apa, solul este o sursa neregenerabila care indeplineste mai multe functii vitale :

·        Producerea de hrana/biomasa

·        Depozitarea, filtrarea si transformarea multor substante.

·        Sursa de biodiversitate, habitate,specii si gene.

·        Serveste drept platforma/mediu fizic pentru activitatile umane .

·        Sursa de materii prime, bazin carbonifer

·        Patrimoniu geologic si arheologic .

     Principalele opt procese de degradare a solului cu care se confrunta UE sunt :

·              Eroziunea

·              Degradarea materiei organice

·              Contaminarea

·              Salinizarea

·              Compactizarea

·              Pierderea biodiversitatii solului

·              Scoaterea din circuitul agricol

·              Alunecarile de teren si inundatiile

    Subsolul – Poluarea subsolului

  Poluarea apelor subterane, a mediului subteran in ansamblul sau, reprezinta o problema de mediu, pe cat de noua, pe atat de complicata atat in ceea ce priveste mecanismele de migrare a diverselor substante chimice poluante in mediul subteran cat si legat de stabilirea si aplicarea unor tehnici si tehnologii care sa permita aducerea paramterilor calitativi a apei poluate in limitele impuse de o anume folosinta a acesteia .

   Structura complexa a mediului subteran ( consolidat- neconsolidat, saturat – nesaturat, omogen – eterogen , izotrop- anizotrop,etc) ca si proprietatile fizice si chimice ale substantelor chimice poluante complica analiza fenomenului de poluare si in acelasi timp pune o serie de dificultati in alegerea si aplicarea solutiilor de remediere .

  Teren potential contaminat

  Un teren pe care sunt prezente in sol, pe sol,subsol si/sau in apropierea resurselor de ape subterane sau de suprafata deseuri sau substante periculoase, ca rezultat al activitatilor antropice ( depozitarea deseurilor sau substantelor periculoase sau suspecte a fi periculoase pentru sanatatea umana si a mediului ) .

    Teren contaminat

  Un teren pe care cantitatea sau cocentratia de deseuri sau substante periculoase este de o asemenea amploare incat, pe baza evaluarii riscului, acesta este considerat un real pericol pentru sanatatea uman si a mediului .

   Degradarea solurilor – implicatii

 

 

Implicatii datorate utilizarii terenului

Implicatii pentru societate

Contaminare

Deprecierea proprietatii;Costuri de asigurare.Masuri de protectie a expunerii

Costuri de ingrijire a sanatatii;Tratarea apei contaminate.

Eroziune

Pierderea fertilitatii si recoltei.Daune aduse proprietatii .Pierderi de venit

Dragaj in albie crescut.Degradarea infrastructurii.Tratarea apei

Declinul materiei organice

Pierderea fertilitatii si recoltei.Costuri mari de productie

Degajarea gazelor de sera din sol ; Tratarea apei

Salinizarea

Pierderea fertilitatii recoltelor

Degradarea infrastructurii de alimentare cu apa

Alunecari de teren

Daune  aduse infrastructurii si a proprietatii .

Pierderi de vieti omenesti. Intreruperea rutelor de transport

  

Etapele care se parcurg in cadrul activitatilor impuse de decontaminarea unui site  contaminat

·        Informatii despre existenat unui site potential contaminat .

·        Masuri pentru oprirea contaminarii si limitarea extinderii znei poluate .

·        Evaluarea starii site-lui potential contaminat .

·        In cazul unui risc major  se trece la analiza si evaluarea riscului  respectiv :

-   Analiza posibilitatilor de decontaminare a site-lui

-   Stabilirea tipurilor de tehnologii pretabile sa realizeze decontaminarea site-lui .

-   Realizarea studiilor de fezabilitate si alegerea variantei optime din punct de vedere tehnico- economic.

-   Realizarea decontaminarii

-   Monitorizarea si aprecierea starii site-lui .


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.