Despre noi

tipareste trimite pe mail

 Despre APM Bihor

Detalii

Autor: APM Bihor,
Adăugat: 2010-08-16 08:20:29
Ultima actualizare: 2013-02-14 10:47:18

Taguri
Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bihor este o instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului , cu competenţe în implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului la nivel judeţean.

Context legal

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor a fost înfiinţată la 1 august 1990 potrivit Hotarârii Guvernului
nr. 983/1990 şi Ordinului Ministerului Mediului nr. 11/1990
Agenţia pentru Protectia Mediului Bihor, este organizată şi funcţionează în baza Hotărârii Guvernului
nr.1000/2012  , privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Proţectia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia.

Responsabilităţi
     

 • emite acte de reglementare în conformitate cu competenţele stabilite în actele normative în vigoare sau de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului;
 • gestionează funcţionarea la nivel local a laboratoarelor pentru analiza aerului, deşeurilor, zgomotului şi vibraţiilor, precum şi a radioactivităţii mediului;
 • efectuează monitorizarea continuă a calităţii aerului şi a radioactivităţii mediului şi aplică măsurile prevăzute de legislaţia specifică în cazul producerii unor evenimente deosebite;
 • colectează şi gestionează datele de activitate transmise de operatorii economici, în vederea transmiterii acestora către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
 • realizează centralizarea, validarea şi prelucrarea datelor şi informaţiilor de mediu la nivel judeţean;
 • participă la elaborarea planurilor de gestionare a deşeurilor şi la monitorizarea realizării obiectivelor stabilite prin aceste planuri;
 • atribuie administrarea ariilor naturale protejate, pe bază de convenţii de custodie, conform legislaţiei în vigoare;
 • elaborează măsurile minime de conservare şi regulamentele ariilor naturale protejate care nu au administraţie proprie sau custode;
 • derulează procedura de evaluare adecvată pentru planuri/proiecte susceptibile să genereze un impact semnificativ asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;
   

   Conducere

        Conducerea Agenţiei pentru Protecţia Mediului  Bihor este asigurată de un director executiv.

   

   


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.